(HCM) Sales Executive - Air Conditioner Products

(HCM) Sales Executive - Air Conditioner Products

Thương lượng 340 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual Bonus
Premium Health Care Insurance
14 days full paid leave per year

Mô Tả Công Việc

- Be responsible for all sales activities of Air-conditioner of Mitsubishi Electric Vietnam, achieve individual sales target and team target timely
- Be responsible for expanding new channel/shops and support sell-out for authorized distributors.
- Find out marketing activities to support sell-out of ACS & TT South Dealers/End-users.
- Control and manage PSI of assigned MT dealers
- Establish and maintain good relationship with customers: ACS & TT Store managers, Purchasing manager, floor salesmen…in the market assigned.
- Collect market information update (Price trend, competitor activities, product line-up…), make report and propose solution to increase sales volume.
- Making quotation and sales contract, closely follow-up and support customers to achieve common goals.
- Carry out other tasks assigned by line Manager

---***---

- Chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh sản phẩm Máy Lạnh của công ty Mitsubishi Electric Việt Nam, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra
- Mở rộng kênh phân phối/ cửa hàng và hỗ trợ bán hàng cho các nhà phân phối đươc ủy quyền
- Tìm hiểu các hoạt động Marketing phù hợp để hỗ trợ đại lý bán hàng
- Kiểm soát sell in, sell out và quản lý PSI của các đại lý và MT.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng: quản lý cửa hàng, quản lý mua hàng, nhân viên bán hàng,…
- Thu thập và cập nhật thông tin thị trường ( xu hướng giá, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm cạnh tranh), lập báo cáo và đề xuất giải pháp để tăng doanh số
- Lập báo giá và hợp đồng mua bán, theo dõi chặt chẽ và hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu chung
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Male/Female (Age: 24 to 35 years old), University graduated
- At least 02 year experience in sales job, preferable sales experience in home appliances products
- Ability to deal with harsh internal and external situation (problem solving)
- Willing to go on business trip to provinces frequently.
- English speaking and writing skill – Intermediate.
- Proactive, self-motivation and result-focus
- Able to work independently and multi-tasking skills
- Can be work under pressure, responsibility, be patient and well organized

---***---

- Nam / Nữ (Tuổi: 24 đến 35 tuổi), tốt nghiệp đại học
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công việc bán hàng, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng ngành sản phẩm gia dụng, điện lạnh
- Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt
- Sẵn sàng đi công tác thường xuyên đến các tỉnh.
- Kỹ năng nói và viết tiếng Anh - Trung cấp.
- Chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập tốt
- Có trách nhiệm, kiên nhẫn và tổ chức công việc tốt

Địa Điểm Làm Việc

11th -12th Floor, Viettel Tower (Block B), 285 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 12, District 10
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

With over 90 years of experience in providing reliable, high-quality products to both corporate clients and general consumers all over the world, Mitsubishi Electric Corporation is a recognized world leader in the manufacture, marketing and sales of electrical and electronic equipment used in information processing and communications, space development and satellite communications, consumer electronics, industrial technology, energy, transportation and building equipment.
Website: www.mitsubishi-electric.vn

Xem toàn bộ thông tin công ty
11th -12th Floor, Viettel Tower B, 285 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam
100-499 nhân viên
HR Team
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)