[HCM] - Sales Staff (Japanese N2) - [800$~1300$]

[HCM] - Sales Staff (Japanese N2) - [800$~1300$]

Login to view salary 170 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Attractive salary + 13th salary + commission
Insurance package

Job Description

Bạn sẽ đảm nhận công việc tại bô phận giới thiệu IT Engineer của công ty, làm việc on-site tại công ty khách hàng theo project mà khách hàng yêu cầu.

- Liên hệ hỗ trợ khách hàng cũ.
- Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.
- Điều phối IT Engineer theo project khách hàng yêu cầu
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tiếng Nhật N2 trở lên.
- Hơn 1 năm kinh nghiệm sales B2B.
- Ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty IT.

Job Locations

Dist 3, Ho Chi Minh, Việt Nam

Japanese IT Company

Read full company information
HCMC
25-99 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.