[HCMC] - 3D Game Artist (Modeller)- [800$~1500$]

[HCMC] - 3D Game Artist (Modeller)- [800$~1500$]

Login to view salary 59 views - Expires in 10 days

What We Can Offer

13th salary
Insurance package
Japanese certificate allowance

Job Description

- Thiết kế nhân vật 3D (low poly)
- Sử dụng Maya, Unity để tạo dựng nhân vật.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Trên 2 năm kinh nghiệm sử dụng Maya, Photoshop.
- Có kinh nghiệm làm game 3D.

Job Locations

Hồ Chí Minh, Việt Nam

New Japanese Game Company, established in 8/2020

Read full company information
District 1, HCMC
10-24 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.