[HCMC] - BrSE (Japanese N2) - [1500~2000]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 72 lượt xem - Hết hạn trong 6 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
Good Social, Health Insurance

Mô Tả Công Việc

- 要求を分析し外部設計書を作成する。
- 仕様を正しく伝える。
- メンバーからの仕様や環境についてのQAに対応する。必要ならエスカレする。
- 成果物が要求を満たしているか確認する。
- プロジェクトの進捗と問題点を定期的に報告する。
- プロジェクトの進捗を管理する。
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Webサービス、またはスマートフォンアプリの開発経験4年以上。
- Webサービスの場合は、JavaもしくはNodeJSでの開発経験。
- 日本案件のBrSE経験 2年以上。
- 開発チームリーダーの経験。
- 日本語N2相当以上。

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

In Japan, we have 4 business.
(1) Media shop
(2) Reuse shop
(3) Shopping Online
(4) Amusement facility

We has developed a “sales management system” for the above media and reuse shops. In order to transfer the development of this company system to Vietnam, we decided to establish a local subsidiary in Vietnam.

Xem toàn bộ thông tin công ty
District 1, Ho Chi Minh
10-24 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam