[HCMC] - Fullstack Developer (NodeJS) - [1500$ ~2000$]

[HCMC] - Fullstack Developer (NodeJS) - [1500$ ~2000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 59 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive Salary
Premium healthcare

Mô Tả Công Việc

The ideal candidate is clearly passionate about new opportunities in the web/backend and has a demonstrable track record of success in building and delivering customer facing products at scale.

● Design and implementation of low-latency, high-availability, and performance-oriented applications for E-commerce platform.
● Develop, build, test, deploy modules.
● Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features.
● Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.
● Work on application development lifecycle activities that include: Analysis, Design, Coding, & Implementation
● Proactively adapt to the changing business and technological landscape of various mobile application development platforms
● Ensure the performance, quality, and responsiveness of the application.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Have over 3 years of full stack development experience and very good at problem solving, bug fixing, helping team to solve problems.
- Experience in Node.JS is a must, with a preferred background in working with Restful databases and NoSQL
- Proficient in design patterns and SOLID principles.
- English: good at communication.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

New Start Up Company, focusing on E-commerce

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ho Chi Minh
25-99 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam