[HCMC] - Golang Developer - [1500$ ~2200$]

[HCMC] - Golang Developer - [1500$ ~2200$]

Login to view salary 39 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

13th salary bonus + performance bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws

Job Description

• Develop service and design service
• Design database schema
• Develop clean and maintainable code
• Discuss and debate with other team members to find optimal solutions.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• 2+ years of Golang experience.
• Experience in reviewing code.
• Experience in writing good unit tests.
• Basic frontend development skill.
• Conversational English.

Job Locations

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Fintech Company established in 2018

Read full company information
HCMC
25-99 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam