[HCMC | IT Product Company] - Technical Architect -[4000$~6000$]

[HCMC | IT Product Company] - Technical Architect -[4000$~6000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 132 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Health care insurance
International working environment

Mô Tả Công Việc

• Build a strong development team with high-level development skills
• Develop company-wide standards for development processes, system design and implementation methodologies
• Provide consultation about technical solutions and lead the development in one or several projects
• Perform regular review of technical implementation and give suggestions to improve product quality
• Troubleshoot and plan countermeasures of performance, security and reliability issues
• Coach and mentor middle/senior developers
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• 7+ years experience in web development with 3+ years experience of leadership
• Broad knowledge of different programming languages and strong expertise in at least 01 of these languages: Ruby, Go, Java, JavaScript
• Good understanding of common architectural patterns and design patterns in software engineering
• Hands-on experience of architecting and developing secured, high performance, high availability, scalable software systems
• Solid experience of databases (MySQL, PostgreSQL, NoSQL) including performance tuning and optimization
• Experience with application performance monitoring and error tracking systems
• Extensive knowledge of web security
• Familiarity with CI/CD, Docker, Kubernetes
• Experience of defining and rolling out company-wide technical standards
• Experience of training middle/senior developers
• Good English communication skills

Nice-To-Have
• DevOps experience with on-premises or cloud computing (AWS, GCP, Azure)
• Experience of working as a Technical Architect, Solution Architect or similar roles
• Experience of leading/organizing technical events such as tech seminar, coding contest, hackathon
• Good knowledge of the clean architecture pattern

Địa Điểm Làm Việc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
HCMC
25-99 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.