[HCMC] - Senior ABAP Developer - Up to 3000$

[HCMC] - Senior ABAP Developer - Up to 3000$

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 56 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary + 13th salary
Insurance package

Mô Tả Công Việc

• Assist and guide the Project Lead/PM/BA in project coordination, working on identifying the project risk and planning mitigation action
• Identify solution designs and perform business analysis of client requirements
• Transform requirements into technical task specifications
• Provide technical oversight to the development team to complete development task successfully
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Good at communication in English or Japanese (equivalent N2 level)
• At least 5 years of working in SAP development projects
• Good knowledge of ABAP General and ABAP Oriented object, ABAP 750
• Good skills in SAP Enhancement (BADI, Enhancement Spot, Implicit Enhancement, User Exit …)
• Development of forms (Adobe forms, Smartforms …)
• Have involved in several modules like FI, CO, SD, MM, PP etc …

Địa Điểm Làm Việc

Dist 3, Ho Chi Minh, Việt Nam
District 1, HCMC
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.