[HCMC] - Senior Fullstack Developer- [2000$~3000$]

[HCMC] - Senior Fullstack Developer- [2000$~3000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 76 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th bonus
Premium Health care plan

Mô Tả Công Việc

● Gather the requirements and provide sound solutions for the requirements.
● GUI development by utilization of new front-end technologies (SPA and PWA).
● Write efficient and stable code in support for the backend API.
● Work alongside other engineers in teams to promote technology and ensure
consistency in accordance with industry best practices.
● Provide recommendation for continuous improvement.
● Self-driven individual to work independently, yet collaboration as a team member to
reach a collective team goal.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

● Have experience in working within the Agile/Scrum methodology.
● Have strong knowledge in REST API.
● Experience with backend API development by using one of the following programming languages: JavaScript (NodeJS), Java, Ruby, PHP, Python or Scala.
● Experience with JavaScript or TypeScript with ReactJS, Angular, or Vue
● Experience with Docker.
● Experience with NoSQL database.
● Experience with Relational database.
● Familiar with AWS platform (EC2, S3, ECR, RDS).
● Communicate in English.

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

We are building a new team of talented engineers to extend the software development service. Therefore, they’re
looking for exceptional full-stack engineers to join a new business software development team.

Xem toàn bộ thông tin công ty
District 1, HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam