[HCMC] - Senior Fullstack Developer - [2000$~3000$]

[HCMC] - Senior Fullstack Developer - [2000$~3000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 35 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th bonus
Premium Health care plan

Mô Tả Công Việc

● Gather the requirements and provide sound solutions for the requirements.
● GUI development by utilization of new front-end technologies (SPA and PWA).
● Write efficient and stable code in support for the backend API.
● Work alongside other engineers in teams to promote technology and ensure consistency in accordance with industry best practices.
● Provide recommendation for continuous improvement.
● Self-driven individual to work independently, yet collaboration as a team member to reach a collective team goal.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

● Have experience in working within the Agile/Scrum methodology.
● Have strong knowledge in REST API.
● Experience with backend API development by using one of the following programming languages: JavaScript (NodeJS), Java, Ruby, PHP, Python or Scala.
● Experience with JavaScript or TypeScript with ReactJS, Angular, or Vue
● Experience with Docker.
● Experience with Relational database.
● Familiar with AWS platform (EC2, S3, ECR, RDS).
● Communicate in English.

Địa Điểm Làm Việc

District 1

We are building a new team of talented engineers to extend the software development service. Therefore, they’re
looking for exceptional full-stack engineers to join a new business software development team.

Xem toàn bộ thông tin công ty
District 1, HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.