[HCMC] - Senior Software Engineer (Go / ROR) - [3000$~4000$]

[HCMC] - Senior Software Engineer (Go / ROR) - [3000$~4000$]

Login to view salary 51 views - Expires in 4 hours

What We Can Offer

Attractive salary
Health care insurance for family
International working environment

Job Description

- Design and develop services which can handle a massive amount of data
- Design good database considering functional and non-functional requirements
- Write clean and maintainable code
- Improve code by continuous refactoring
- Monitor application performance and fix system failures
- Train junior/middle members (2-3members)
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- 5+ year experience of development with Golang or Ruby on rails
- Good English communication skill.

Job Locations

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

IT Product Company

Read full company information
HCMC
25-99 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.