[HCMC] - Senior Software Engineer (Go / ROR) - [3000$~4000$]

[HCMC] - Senior Software Engineer (Go / ROR) - [3000$~4000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 51 lượt xem - Hết hạn trong 2 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary
Health care insurance for family
International working environment

Mô Tả Công Việc

- Design and develop services which can handle a massive amount of data
- Design good database considering functional and non-functional requirements
- Write clean and maintainable code
- Improve code by continuous refactoring
- Monitor application performance and fix system failures
- Train junior/middle members (2-3members)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- 5+ year experience of development with Golang or Ruby on rails
- Good English communication skill.

Địa Điểm Làm Việc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
HCMC
25-99 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.