[HCMC] - Technical Architect Java - [2500$~3000$]

[HCMC] - Technical Architect Java - [2500$~3000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 73 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary + attractive bonus
Premium Healthcare plan

Mô Tả Công Việc

- To design, document and implement technical solutions for various type/size systems, and fully aware the integration, maintenance and migration aspects
- To be the escalation point for technical issues of all technical issues in project.
- To provide software architecture design
- To ensure compliance with architecture design
- To set guidelines, review architecture alternatives, and perform technical evaluations
- To spend time as a technical leader / software architect in projects directly and on daily basis.
- Communicating project technical issues and progress with clients
- To help Clients in technical support
- To self-train on new technologies
- To support for presales activities (technical proposal and estimation)
- To support for recruitment in the company
- To perform trainings/seminars.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University degree in Computer Sciences, or equivalent
- 5+ year experience in Java competence
- Strong knowledge of J2EE development with EJB, JSP, Servlet, JSF, JMS, JPA …
- Strong knowledge of application development with Spring Framework: Bean, Annotation, Security, Transaction.
- Good knowledge of common design patterns: Singleton, IoC
- Strong knowledge of web service development (RESTful/SOAP)
- Good knowledge of cloud-based application development (AWS/Azure) is a plus
- Have experience about messaging broker: any kind – RabbitMQ, ActiveMQ, etc (Preferred Kafka)
- Strong experience of microservices architecture (cons – pros – implementation), Docker, Kubernetes
- Testing: Unit test (JUnit 5 – nice to have), Mock Test, Integration test.
- Prefer candidates have working experience in Finance/ Banking projects.

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

IT Software development company

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tan Binh, HCM
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam