[HCMC] - Technical Architect Java - [2500$~3000$]

[HCMC] - Technical Architect Java - [2500$~3000$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 61 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary + attractive bonus
Premium Healthcare plan

Mô Tả Công Việc

- To design, document and implement technical solutions for various type/size systems, and fully aware the integration, maintenance and migration aspects
- To be the escalation point for technical issues of all technical issues in project.
- To provide software architecture design
- To ensure compliance with architecture design
- To set guidelines, review architecture alternatives, and perform technical evaluations
- To spend time as a technical leader / software architect in projects directly and on daily basis.
- Communicating project technical issues and progress with clients
- To help Clients in technical support
- To self-train on new technologies
- To support for presales activities (technical proposal and estimation)
- To support for recruitment in the company
- To perform trainings/seminars.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University degree in Computer Sciences, or equivalent
- 5+ year experience in Java competence
- Strong knowledge of J2EE development with EJB, JSP, Servlet, JSF, JMS, JPA …
- Strong knowledge of application development with Spring Framework: Bean, Annotation, Security, Transaction.
- Good knowledge of common design patterns: Singleton, IoC
- Strong knowledge of web service development (RESTful/SOAP)
- Good knowledge of cloud-based application development (AWS/Azure) is a plus
- Have experience about messaging broker: any kind – RabbitMQ, ActiveMQ, etc (Preferred Kafka)
- Strong experience of microservices architecture (cons – pros – implementation), Docker, Kubernetes
- Testing: Unit test (JUnit 5 – nice to have), Mock Test, Integration test.
- Prefer candidates have working experience in Finance/ Banking projects.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

IT Software development company

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tan Binh, HCM
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam