[HCMC] - Unity Developer / Team Leader - [800$~1600$]

[HCMC] - Unity Developer / Team Leader - [800$~1600$]

Login to view salary 58 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

13th salary
Healthcare plan, Full Insurance payment

Job Description

You will take responsibility in the development of the native game. Work with planners, designers from the planning stage to enhance the fun and user's experience of the game.
- Design and develop games using Unity.
- Develop construction environment (game tools, test environment, etc.)
- Propose the technical feasibility, planning improvement, etc.
- Reduce the operational load, updating load efficiency
Read full Job Descriptions

Job Requirements

・ Practical experience in developing smartphone native games or consumer games
・ Game development experience using Unity
・ Work experience using C#
・ High communication ability

Job Locations

District 1, Ho Chi Minh City

New Game Product Company

Read full company information
District 1, HCMC
25-99 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.