[HCMC] - Unity Developer / Team Leader - [800$~1600$]

[HCMC] - Unity Developer / Team Leader - [800$~1600$]

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 54 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary
Healthcare plan, Full Insurance payment

Mô Tả Công Việc

You will take responsibility in the development of the native game. Work with planners, designers from the planning stage to enhance the fun and user's experience of the game.
- Design and develop games using Unity.
- Develop construction environment (game tools, test environment, etc.)
- Propose the technical feasibility, planning improvement, etc.
- Reduce the operational load, updating load efficiency
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

・ Practical experience in developing smartphone native games or consumer games
・ Game development experience using Unity
・ Work experience using C#
・ High communication ability

Địa Điểm Làm Việc

District 1, Ho Chi Minh City

New Game Product Company

Xem toàn bộ thông tin công ty
District 1, HCMC
25-99 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.