Head Chef

Đăng nhập để xem mức lương 134 lượt xem - Hết hạn trong 3 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng tết, lương tháng 13,...
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
Du lịch, teambuilding

Mô Tả Công Việc

• Develop new menu options based on seasonal changes and customer demand
• Assist with the preparation and planning of meal designs
• Ensure that kitchen activities operate in a timely manner
• Resolve customer problems and concerns personally
• Monitor and record inventory, and if necessary, order new supplies
• Provide support to junior kitchen employees with various tasks including line cooking, food preparation, and dish plating
• Recruit and train new kitchen employees to meet restaurant and kitchen standards
• Create schedules for kitchen employees and evaluate their performance
• Adhere to and implement sanitation regulations and safety regulations
• Manage the kitchen team in the executive chef’s absence

SALARY RANK: 30 million (net salary)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

SALARY RANK: 30 million (net salary)
• Age from 25 - 35 years old
• Bachelor’s degree in Culinary Science or relevand field
• A minimum of 2 year’s experience in a similar role
• Strong knowledge of cooking methods, kitchen equipment, and best practices
• Good understanding of MS Office and restaurant software programs
• Teamwork – oriented with outstanding leadership abilities
• Excellent communication and interpersonal skills

Địa Điểm Làm Việc

87A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tầng 13 -14, 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.