Head of Studies (Online Learning)/ Trưởng Bộ Phận Học Vụ (Hạng Mục Trực Tuyến)

Head of Studies (Online Learning)/ Trưởng Bộ Phận Học Vụ (Hạng Mục Trực Tuyến)

Đăng nhập để xem mức lương 216 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th payment salary
Free English course up to 60mil/ year
Professional training/ coaching

Mô Tả Công Việc

• Teaching Online Classes (10 per week)
• Online teacher training
• Lesson observations and feedback
• Overseeing student integration onto platform
• Addressing and appropriately handling technical issues
• Creating, maintaining and improving materials
• Creating, maintaining and improving procedures and policies
• Communicating with senior management regarding academic and service-related issues
• Liaising with LSS (franchisor) on technical and other matters
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Bachelor degree level or above

• Relevant professional qualifications required – ESL Teacher Training Certification – TESOL, TEFL, CELTA etc.

• IELTS Level 7.0 and above and fluent in spoken communication

• At least 3 years professional English teaching & personal coaching experiences.

• Be confident teaching a range of Speak Up levels

• Be confident in their skills as a personal teacher to individual students

KINDLY SEND YOUR CV IN ENGLISH, THANK YOU!

Địa Điểm Làm Việc

Quận 2, Quận Bình Thạnh, Q. Gò Vấp, Quận 3

http://www.speak-up.edu.vn

Speak Up is part of the largest language school network in Poland. It belongs to the international capital group Penta with 150 schools and more than 400.000 students.
Our mission is to provide customers with the highest quality services leading their individual learning goals to success and mastering the English language according to their personal needs.

Our centers in HCMC:
School 1: 112 Cao Thang Street, Ward 4, District 3
School 2: 36 Phan Dang Luu Street, Ward 6, Binh Thanh District
School 3: 2A Phan Van Tri Street, Ward 10, Go Vap District
School 4: 59 Hanoi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC

Speak Up Vietnam: Sharing - Unity - Variety

Xem toàn bộ thông tin công ty
112 Cao Thắng, District 3, HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.