[HN - 1000 USD] Sales Executive (FMCG, Singapore Company)

[HN - 1000 USD] Sales Executive (FMCG, Singapore Company)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 211 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
Compulsory insurance with full salary contribution
Allowance (Mobile phone, petrol)

Mô Tả Công Việc

Navigos Search's client is a leading international cooking oil company in Vietnam. The company is seeking for a Trade Marketing Executive (Modern Trade Channel) in Hanoi with job details as below:
- Sales
- Coverage, Display
- Market Share
- Credit Management
- Company's goals and objectives
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor degree
- At least 02 year experience as key account executive/ supervisor in FMCG
- Good relationship with Modern Trade's Buyers
- Good network with hypermarkets, supermarkets, CVS...
- Having sales training and coaching skills
- Compute skills
- English skills
- Experience in cooking oil market is an advantage

Địa Điểm Làm Việc

Hanoi City

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ha Noi
Ms. Ngoc Vu
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.