[Hochiminh] CDC Technician / Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

[Hochiminh] CDC Technician / Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

Thương lượng 1297 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Year end bonus salary, performance bonus, other benefits according to Company policy
24/7 Accident Insurance
Annual leave 14 days/ year

Mô Tả Công Việc

I. Objective of the function:
• To carry out installation and maintenance of all machine and equipment services in CDC ( Colour Development Center)
Thực hiện cài đặt và bảo trì tất cả các máy móc và thiết bị trong CDC
• Operating color system to ensure efficient CDE and sample dye service within agreed colour tolerance.
Vận hành hệ thống màu để đảm bảo hiệu suất CDE và dịch vụ mẫu nằm trong dung sai màu sắc cho phép và đảm bảo thời gian giao mẫu
• Improve the efficiency of maintenance and cost saving initiatives for the maintenance
Nâng cao hiệu quả của các sáng kiến bảo trì và tiết kiệm chi phí cho việc bảo trì
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

II. Main responsibilities:
• To carry out repairs, maintenance, routine inspection, calibration and testing to ensure normal operation of the equipment according to the WI & PP and under security conditions for production equipment and auxiliary equipment.
Tiến hành sửa chữa, bảo trì, kiểm tra định kỳ, hiệu chuẩn và đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường theo WI & PP và trong các điều kiện an toàn cho thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ.
• Provide material requirements lists for the purchase of spare parts and other materials for the efficient completion of jobs.
Cung cấp danh sách yêu cầu vật liệu cho việc mua phụ tùng thay thế và các vật liệu khác để hoàn thành công việc hiệu quả.
• Prepare dyestuffs and solutions for Tecnorama.
Chuẩn bị hóa chất, thuốc nhuộm cho máy Tecnorama.
• Dyeing CDE sample by operating Tecnorama.
Nhuộm mẫu CDE bằng cách vận hành máy Tecnorama.
• To follow best practices of safety at all times.
Đảm bảo thực hiện an toàn mọi lúc mọi nơi.
• To maintain excellent housekeeping standard.
Duy trì tiêu chuẩn vệ sinh nơi làm việc.
• Report all abnormal and non-conformance performance to supervisor in time.
Báo cáo tất cả các hoạt động bất thường và không phù hợp cho giám sát kịp thời.
• Fill in the related record.
Điền vào các tài liệu liên quan.
• Make clearly shift handover.
Thực hiện việc bàn giao ca đầy đủ.
• Other task assigned by supervisor.
Nhiệm vụ khác được giao bởi giám sát.
• Thời gian làm việc theo ca.


III. Requirements:
• Basic Electrical, mechanical, pneumatic, hydraulic knowledge.
Kiến thức cơ bản về điện, cơ khí, khí nén, thủy lực.
• Basic machine analysis and solve the machine problems skills.
Phân tích máy cơ bản và giải quyết các vấn đề về máy
• Basic organization and coordination ability..
Khả năng phối hợp và tổ chức cơ bản.
• Basic English reading skill of the machine failure and fault .
Kỹ năng đọc tiếng Anh cơ bản về lỗi máy.
• Willing to working hardly and strictly follow all work instructions (WI ).
Làm việc chăm chỉ và tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ dẫn công việc (WI).
• Follow up the working arrangement by Supervisor.
Theo dõi sự sắp xếp công việc của Giám sát.
• Intermediate graduate and over/above major in electronic, automation engineering technology, electronic. 1 years of experience in relevant fields at foreign invested production companies.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ kỹ thuật, tự động hóa, điện-điện tử. Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm vị trí tương đương tại công ty sản xuất nước ngoài.

Địa Điểm Làm Việc

127 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Since 1854, AMANN has been one of the global leaders in the field of high-quality sewing and embroidery threads. From universal sewing threads to special high-tech threads, AMANN offers a wide range of threads for all sewing applications.
More than 2,150 motivated employees work for our success in more than 100 countries world-wide. AMANN produces at its own production sites in Europe and Asia exclusively. This is the basis for our high degree of flexibility and customer proximity.

AMANN's headquarter, Amann & Söhne GmbH & Co. KG, is located in Bönnigheim, Germany. The management consists of Bodo Th. Bölzle (CEO and chairman of the board), Wolfgang Findeis (CFO), and Peter Morgalla (COO).
Please go to this website to know more about us www.amann.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
KCN Tam Thăng, Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
100-499 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)