Hospital Support Staff (1 Hanoi 1 HCMC)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội | Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 1952 lượt xem - Hết hạn trong 19 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
for you and your children
18 annual leaves

Mô Tả Công Việc

1. Completes daily work, assigned tasks effectively and in a timely manner/ Hoàn thành công việc hàng ngày, nhiệm vụ được giao một cách
hiệu quả và theo đúng hạn định.

• Strictly implement the tender preparation procedure as assignment (From receiving tender document until submitting).
Thực hiện nghiêm túc qui trình chuẩn bị hồ sơ thầu như phân công (từ lúc nhận hồ sơ thầu đến lúc nộp hồ sơ thầu

• Doing all tasks in paper work according to requirement of sales team, principal such as contract, quotation, official letters ... base on
procedures or guideline.
Thực hiện các công việc giấy tờ theo yêu cầu của đội ngũ kinh doanh, nhà sản xuất ví dụ như: hợp đồng, báo giá, công văn… dựa trên qui
trình và hướng dẫn.

• Support Sales team to achieve the objectives of Hospital channel.
Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đạt mục tiêu của nhóm bệnh viện

2. Demonstrates flexibility and willingness to step out of comfort zone to support team and goals/ Thể hiện tính linh hoạt và sẵn lòng hợp tác
nhằm hỗ trợ mục tiêu của nhóm

• Willing to do extra task which assigned by supervisor/ Manager. Coordinate, support co-workers to complete task. Maintaining a positive,
supportive work environment promoting a "can do" attitude to achieving goals.
Sẵn sàng nhận thêm công việc được giao bởi giám sát/ quản lý. Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp để hoàn thành công việc. Duy trì và phát triển
môi trường làm việc năng động, hợp tác cùng nhau với quyết tâm đạt được mục tiêu.

• Strict adherence to Company policy & regulations, restraint from any act harmful to Company interest & reputation.
Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định công ty, tránh các hành vi ảnh hưởng lợi ích và tiếng tăm công ty

3. Good filing system for readily available consultation/ Khả năng lưu trữ tốt dễ dàng tra cứu.

4. Adherence the company policy on protection and confidential information/data / Tuân thủ các chính sách công ty về bảo vệ thông tin bí
mật/ dữ liệu
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• University/ college graduate, preferably from pharmacy faculty.
Tốt nghiệp đại học / cao đẳng ưu tiên các ngành liên quan đến Dược
• At least 1-2 years working experience as tender admin or similar role.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí thầu hoặc vị trí tương đương
• Proficiency in Microsoft offices (Word, Excel, Powerpoint,...)
Thành thạo vi tính văn phòng
• Good at communication and problem solving
Có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
• Patient and service mindset
Kiên nhẫn và có tư duy dịch vụ
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Dist.1, HCMC
Sai Dong B Industrial Zone, Long Bien District.
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Connect. Healthcare. Asia - Making Healthcare More Accessible

Zuellig Pharma is a leading provider of logistics services for healthcare products in Asia Pacific. Zuellig Pharma has been successfully serving the Asia healthcare market since 1922; during this time our network has expanded to cover the needs of 13 countries and regions. We consistently strive to deliver relevant tailored solutions, coupled with critical market insights, to enable our healthcare partners to best connect with and realize the full market potential of the fast-growing dynamic Asian markets.

At Zuellig Pharma, you are offered a full attractive benefit package including:
- Training and development program
- Reward program
- Healthcare for employee and your children
- 13th month salary guarantee, bonus on TET, holidays,...
- 18 annual leave
- Team building and company trip

Xem toàn bộ thông tin công ty
TNR Tower, Level 4 & 5, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC
TA Team
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam