[Hot Job] Phó Phòng Đào Tạo (Có Kinh Nghiệm Chứng Khoán)

[Hot Job] Phó Phòng Đào Tạo (Có Kinh Nghiệm Chứng Khoán)

$1000 - $1300 949 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th payment. Bonus KPI, business performance at the end of the year up to 03 month’ salary/ year
Get annual health care, full health insurance, and accident 24/24
To participate in the training programs of the company (professional skills, interpersonal skills)

Mô Tả Công Việc

* Develop training strategy
- Determining training needs
- Develop training roadmap and develop training materials
- Delivery training
- Evaluate and improvement
- Tool & system for support
* Manage and develop employee
- Building a competency framework and job requirements for each position in the Training Department
- Coordinating employee to implement training plan
* Operating, developing internal learning ecosystem and digitizing E-learning courses.
- Coordinate with relevant departments to build and upgrade the E-learning system.
- Creating training content on the training system including: training programs on knowledge, basic skills and developing short training content (micro learning)
- Instruct divisions deploy training on the internal learning ecosystem
- Study, propose and execute solutions to cultivate internal learning culture
* Training budget management. Evaluate and recommend external training organizations.
- Planning and proposing to get training budget assigned from BOM
- Tracking budgets and helping Head of HR Div. negotiating contracts related to learning & career development programs.
* Reporting and doing other works as requested by Head of HR Div.
- Report to Head of HR Div. on the execution status, the effectiveness and data about learning & career development.
* Build career development for employees
- Announce the promotion/demotion/ rotation policy to all employees and consider the employee's benefit policy.
- Coordinating with Head of Divisions/departments to define competency frameworks for employee to build employee policy.
* Other tasks.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Having experience in finance, and securities.
- Graduated from University, majoring in Business Administration, Human Resource Management, or other related majors
- At least 05 year-experience as a trainer or similar role
- Familiar with MS Office, learning and assessment tools.
- Work hard, patient, painstaking and faithful.
- Team spirit.
- Take the lead a whole training process
- Excellent organizational and decision-making skills.
- Effective negotiation, influencing skills (both Vietnamese and English).
- Excellent communication, interpersonal, facilitation and presentation skills.
- Strong organizational and training skills

Địa Điểm Làm Việc

Phu My Hung Tower, Số 8 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam. PHS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn TCDN, lưu ký chứng khoán qua mạng lưới rộng khắp cả nước. PHS được thành lập vào tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc.

PHS cam kết phục vụ lâu dài tại thị trường chứng khoán Việt Nam, và mang đến các danh mục đầu tư thành công dài lâu cho nhà đầu tư.

Trong tương lai, PHS sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của nhà đầu tư cho các giải pháp đầu tư thị trường chứng khoán và tài chính doanh nghiệp.

Website: www.phs.vn

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
500-999 nhân viên
Mr. Nam Dương
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)