HR & Admin Officer - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thương lượng 506 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary.
Company car to pick up from Ha Noi, Bac Ninh city to factory
Saturday Rotation Off (02 Saturday off/ month)

Mô Tả Công Việc

• Recruitment: Implement recruitment under hiring manpower request from departments and update into recruitment sites. Do process for on boarding follow company regulation.
Tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng theo nhu cầu của bộ phận và cập nhật lên các trang thông tin tuyển dụng. Làm thủ tục đầu vào theo đúng quy định của công ty.
• Process for employee come to work: attendance record register, take pictures
Chuẩn bị hồ sơ cho công nhân viên mới: đăng ký mã chấm công, chụp ảnh hồ sơ
• Person in charge of Orientation training for new joiners and other training programes as requirement.
Phụ trách đào tạo định hướng cho công nhân viên mới và các chương trình đào tạo khác theo yêu cầu.
• Daily update the hiring status & headcounts.
Cập nhật tình hình tuyển dụng và nhân lực hàng ngày
• Input data in HRM system and support Tapplent system
Nhập dữ liệu lên phần mềm HRM và hỗ trợ hệ thống tapplent.
• Employee appraisal: support HR & Admin Manager on employee appraisal process
Đánh giá nhân viên: hỗ trợ trưởng bộ phận trong quá trình đánh giá công nhân viên
• In charge of tracking and do process of labor contract for employee on time
Chịu trách nhiệm theo dõi và chuẩn bị hợp đồng lao động cho công nhân viên
• Org chart: update org chart by monthly/Manager’s assignment
Cập nhật sơ đồ tổ chức nhân sự hàng tháng và theo sự phân công của trưởng bộ phận.
• Checking & keeping profile: file all document in profile, and keep confidential (Daily if have)
Kiểm tra và lưu hồ sơ công nhân viên và bảo mật thông tin.
• Do daily/monthly reports: recruitment report, prepare turnover report, headcount report, absent report, KPIs of recruitment monthly, Training report/skill report monthly
Làm các báo cáo hàng ngày/hàng tháng: báo cáo tuyển dụng, báo cáo về luân chuyển nhân sự, báo cáo nhân lực, báo cáo nghỉ/vắng mặt, KPIs tuyển dụng hàng tháng, Lập báo cáo tuyển dụng, báo cáo kỹ năng hàng tháng
• Other report & duties follow Manager’s assignment
Các báo cáo và nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Educational Qualification: University.
2. Experience in years: 2-3 year experience.
3. Language: English.
4. Competencies:
+ Hardworking, cafefull/Chăm chỉ, cẩn thận.
+ Sức khỏe tốt/Good health.

Địa Điểm Làm Việc

Bắc Ninh, Việt Nam.

Interplex is a leading global precision metal stamping and tooling specialist with industrial design and assembly capabilities. We have built up successful partnerships with OEMs from diverse industries, providing them with innovative manufacturing solutions. Today, we have the expertise to provide full turnkey manufacturing solutions, from design and product development to final test and assembly services. Our core competency includes the manufacture and assembly of products and components that incorporate metal, plastic and rubber. Headquartered in Singapore, our global network consists of manufacturing facilities and offices in 12 key countries that span across three continents.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot VI-1.1, D3 Road, Que Vo II Industrial Zone, Ngoc Xa, Que Vo, Bac Ninh
500-999 nhân viên
Phòng Nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TUYỂN DỤNG IT | TIỀM NĂNG & ỨNG DỤNG AI TRÊN CRM | GEO VIETNAM

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TUYỂN DỤNG IT | TIỀM NĂNG & ỨNG DỤNG AI TRÊN CRM | GEO VIETNAM

Săn job ngon lương xịn đến 50 TRIỆU, đãi ngộ & môi trường quốc tế

Cơ hội ẵm Iphone 14 Pro Max, quà tặng công nghệ hấp dẫn

Được chia sẻ kiến thức bổ ích, lộ trình thăng tiến vững vàng từ chuyên gia