HR cum Admin Manager (Good English)

Thương lượng

Hết hạn trong 9 ngày
624 lượt xem
Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô tả công việc

1. Job description

Admin:

- Give general management of Admin including: office equipment, furniture, stationeries, uniform, work permit/visa/TRC applying, etc…

Human Resource:

- Establish, develop and maintain an efficient HR system, policies & processes that enable a professional environment & culture where employees are satisfied and motivated to contribute their greatest effort to the success of the company

- Consult the General Manager on setting up and developing strategic HR Policy, KRAs System, Working Procedures, Policies, Regulations and Guidelines in compliance with the Labor Laws and customers’ requirements and ensure its good implementation.

- Set up fair Compensation & Benefit policies and ensure the proper implementation of the policies, including salary, commission, insurance, other allowances and benefits

- Continuously monitor and evaluate efficiency and effectiveness of HR policies and procedures

- Recruit and develop qualified workforce to align with Company’s business plan

- Manage, coach and motivate team members

- Implement annual performance appraisal for adjustment salary scheme

- Ensure that all monthly payments in respect of tax, insurances, salaries are correct and paid on time

- Carry out any other relevant duties requested by the General Manager.

Yêu cầu công việc

- BA Degree, preferably in Business Administration or Law

- Min 2 year experience in the position of HR & Admin Manager

- Excellent communication and interpersonal skills

- Customer oriented

- Strong leadership

- Good problem solving skill

- Good presentation skill

- Strong computer literacy

- Fluent in English/Korean, both oral & written

- Extensive knowledge in VN Labor Code


Salary:

- Competitive salary;

- Compulsory insurance contribution as current Labor code;

- Career advancement;

- Professional working environment.


Benefits:

Attractive salary and Yearly Bonus (Performance Bonus);

Social Insurance, Health insurance in accordance to Vietnamese Law of Labor;

Annual Health Check for all employees. Annual Company Trip and Teambuilding activities.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Social Insurance, Health insurance in accordance to Vietnamese Law of Labor

Chăm sóc sức khoẻ

Attractive salary and Yearly Bonus

Cơ hội du lịch

Annual Company Trip and Teambuilding activities
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Trưởng phòng

Hành Chính Văn Phòng > Hành Chính

HR Management, HR Admin, Compensation Process, Salary Structure, Employee Relation

Điện/Điện tử

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Đường Đ.10, Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Từ khoá:
Công Ty TNHH Youngwire VT
Công Ty TNHH Youngwire VT
Công Ty TNHH Youngwire VT

Lô 29, Đường Đ.10, Khu công nghiệp Châu Đức, Thôn Quảng Tây, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Xem bản đồ)
10-24 nhân viên
Phòng Nhân Sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết