HR Deputy Manager

Thương lượng 616 lượt xem - Hết hạn trong 24 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

參加保險如勞動法規定、意外險、健康保險
十三薪、年終獎、年度加薪考量
外語、LOMA進修補助; 旅游團建

Mô Tả Công Việc

有以下人資功能工作經驗之一
1. 人資規劃及制度(HR Planning and Policy)
2. 人資C&B(HR C&B)
3. 人資訓練及招募(HR Training)
4. 其他主管交代工作
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. 大學畢業以上
2. 5年在人資工作經驗,優先在外國企業公司及管理人力50人以上
3. 了解人資業務之有關法規規定
4. 溝通技巧、teamwork及可獨立工作
5. 誠信、仔細及保密
6. 熟練 Excel, Word, Outlook, PPT…
7. 人資系統操作經驗為有限
8. 中文流利 (聽說讀寫)。若另會英文為優先Advantage

Địa Điểm Làm Việc

10F&11F, Discovery Complex, No.302 Cau Giay St, Dich Vong Ward, Cau Giay, Ha Noi.
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Fubon Life Vietnam Co., Ltd. (Fubon Life Vietnam) is a part of Fubon Financial Holding Co., Ltd. which is one of the best companies about Finance and Insurance in Asia. In 2016, with the network of subsidiaries operating effectively in Asia such as Hong Kong, Taiwan, Korea and Philippines, Fubon Financial Holding is recorgnized by Forbes Magazine that it is one of 300 biggest companies in the world. Until May 2016, total asset of Fubon Finacial Holding is 181.9 billion dolars, which is ranked 151th over the world.

Fubon Life Vietnam was established according to Business License No.60GP/KDBH approved by Ministry of Finance dated on December 15th, 2010. Company philosophy is “Integrity, Sincerity, Professionalism, Innovation " Fubon Life Vietnam grow continuously and takes advantage of strength of Fubon Financial Holding to supply a variety of safety finance products and service package for customers.

To be aware of social responsibilites of insurance corporations, Fubon Life Vietnam takes part in social activites regularly. With endless efforts, Fubon Life Vietnam was rewarded 5 times Gold Dragon Prize which is presented for foreign investment companies that having significant distribution on Vietnam economy.

Website: http://www.fubonlife.com.vn/

Xem toàn bộ thông tin công ty
10&11F, Discovery Complex Tower, 302 Cau Giay Street, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi City
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)