HR Manager- Long An

Login to view salary 278 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Lương tháng 13
Chăm sóc sức khỏe

Job Description

1/ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG:
- Phối hơp với các Bộ phận lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ trong nhà máy & BP kinh doanh trình HRM Regional South.
- Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, thăng tiến và thay thế nhân sự trình HRM Regional South.
- Tuyển dụng, phỏng vấn và làm các thủ tục tiếp nhận, đào tạo hôi nhập theo quy trình các vị trí không đòi hỏi chuyên môn, kỹ năng quản lý.
- Lập ngân sách liên quan đến chi phí Hành chính nhân sự trình HRM Regional South, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện nguồn ngân sách
- Xây dựng các kế hoạch, đề xuất các phương án tối ưu liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty trình HRM Regional South
- Thực hiện và đề xuất quy chế lương, thưởng trình HRM Regional South, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động
- Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức đánh giá hiệu quả công việc trong Công ty định kỳ, đột xuất
- Tham mưu xây dựng chính sách, bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty
- Tham mưu, đề xuất để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HC – NS, đào tạo, tuyển dụng, lương bổng khen thưởng và các chế độ phúc lợi….trình HRM Regional South
- Đề xuất và giải quyết các chanh chấp lao động, quan hệ lao động tại nhà máy trình HRM Regional South.
- Phối hợp tổ chức xây dựng các hoạt động đoàn thể xây dựng văn hóa Công ty
- Tổ chức thực hiện báo cáo các báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, quý năm
- Kiểm soát và làm các báo cáo lương, thưởng, báo cáo chi phí HC tháng, năm, báo cáo đối chiếu BHXH, BH AON hoặc các báo cáo, đột xuất của các cơ quan ban ngành cũng như các báo cáo thường xuyên đột xuất trong tập đoàn
- Theo dõi và kiểm soát các thủ tục ký, tái ký HĐLĐ của nhân viên đầy đủ và đúng hạn;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, thăm hỏi, hiếu hỷ,các hoạt động công đoàn với công đoàn các khu công nghiệp
- Tổ chức và thực hiện các công tác y tế, theo dõi câp phát thuốc cho CBNV, trực tiếp xử lý các tình huống liên quan đến ATLĐ
- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính, nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
2/ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH:
- Tiếp nhận & giải quyết các công văn của Cơ quan Nhà nước theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Quản lý, lưu trữ các Hồ sơ giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính của Công ty.
- Xây dựng các kế hoạch, đề xuất các phương án tối ưu liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty trình HRM Regional South.
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác Hành chính – Nhân sự.
- Quản lý việc cấp phát nước uống, đồng phục, bảo hộ lao động, văn phòng phẩm, đặt …
- Tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, thăm hỏi, hiếu hỷ, các hoạt động công đoàn với công đoàn các khu công nghiệp, liên đoàn lao động nơi Nhà máy đặt trụ sở.
- Tổ chức các buổi giao lưu cho CBCNV, xây dựng văn hóa công ty theo định hướng phát triển của BLĐ
- Chịu trách nhiệm phân công các công việc hậu cần cho các Bộ phận đi công tác trong nước, đi lại ở nước ngoài, đặt vé, điều động xe, đặt khách sạn…
- Tổ chức giám sát việc thực hiện an ninh trật tự, an toàn lao động, các hoạt động của canten…theo quy trình, quy chế
- Các công việc thường, xuyên đột xuất khác…
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các nghành liên quang.
- Nắm vững các kiến thức về Luật Lao động, luật bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN,...
- Kỹ năng leadership & coaching tốt, Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán
- Kỹ năng excel tốt, có kinh nghiệm sử dụng qua các phần mềm quản lý nhân sự
- Tiếng Anh thành thạo
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty sản xuất lĩnh vực FMCG có quy mô từ 700 người trở lên
- Có thể đi công tác và làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
Read full Job Requirements

Job Locations

Lô 2 đường 15, KCN Tân Đức, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa

Masan MEATLife (MML) is the leading enterprise in Vietnam applying the 3F platform "from farm to table" with integrated value chain, to provide branded meat products, hygiene, traceability. Be original and reasonably priced.
With the vision to become a leading company in Vietnam's meat industry, MML has chosen the starting point in the meat supply chain as animal feed by merging the two leading animal feed companies in Vietnam, ANCO. and Proconco in 2015, and launched "Bio-zeem" - the leading brand in performance. The company has aggressively invested in the rest of the supply chain - farms, processing plants, retail chains - in 2 years 2017 and 2018 to launch consumers of MEATDeli cool meat brand in late 2018. MEATDeli cool meat is the first brand in Vietnam produced by European processing technology.

Masan MEATLife (MML) là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam áp dụng nền tảng 3F “từ trang trại đến bàn ăn” với chuỗi giá trị tích hợp, nhằm cung cấp các sản phẩm thịt có thương hiệu, đảm bảo vệ sinh, truy xuất được nguồn gốc và giá cả hợp lý.
Với tầm nhìn trở thành công ty hàng đầu dẫn dắt ngành thịt Việt Nam, MML đã chọn điểm khởi đầu trong chuỗi cung ứng thịt là thức ăn chăn nuôi bằng việc hợp nhất hai công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam là ANCO và Proconco vào năm 2015, và ra mắt sản phẩm “Bio-zeem” – thương hiệu dẫn đầu về hiệu suất. Công ty đã quyết liệt đầu tư vào phần còn lại của chuỗi cung ứng - trang trại, nhà máy chế biến, chuỗi bán lẻ - trong 2 năm 2017, 2018 để ra mắt người tiêu dùng thương hiệu thịt mát MEATDeli vào cuối năm 2018. Thịt mát MEATDeli là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất theo công nghệ chế biến tiêu chuẩn châu Âu

Read full company information
KCN Tân Đức - Xã Hựu Thạnh - Đức Hòa - Long An
1,000-4,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam