HR Officer

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 1894 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary and quarterly bonus.
Compulsory insurance: Social – Health - Unemployment insurance as per Labour Law.
On-the-job training and coaching.

Mô Tả Công Việc

Please visit our website for more detail about the opening position at: https://portal.gbc-engineers.com/jobs/detail/hr-officer-378

DUTIES & RESPONSIBILITIES
- Create, organize and maintain personnel profile and records, both physical and digital;/ Tạo, tổ chức và duy trì hồ sơ và hồ sơ nhân sự, cả vật lý và kỹ thuật số;
- Update HR databases: new hires, turnover, movement, etc;/ Cập nhật cơ sở dữ liệu nhân sự: nhân viên mới, nhân viên nghỉ việc, di chuyển, v.v.;
- Prepare HR documents: labor contract, annex, monthly report, memo, announcement, etc;/ Soạn thảo hồ sơ nhân sự: hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, báo cáo tháng, biên bản ghi nhớ, thông báo,…;
- Conduct onboarding & offboarding procedure for new employees/ resigned employees;/ Tiến hành thủ tục onboarding & offboarding cho nhân viên mới/nhân viên thôi việc;
- Support recruitment activities and other HR functions when required;/ Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng và các chức năng nhân sự khác khi được yêu cầu;
- Proceed and apply visa process and work permit for expats;/ Tiến hành và xin cấp thị thực và giấy phép lao động cho người nước ngoài;
- Participate in HR activities and company events;/ Tham gia các hoạt động nhân sự và sự kiện của công ty;
- Perform other tasks as assigned by HRM./ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HRM.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor degree in Human Resource/ Business Administration/ Law;/ Cử nhân Nhân sự/Quản trị kinh doanh/Luật;
- Be able to respect tight deadlines and multi-tasking./ Có thể tôn trọng thời hạn chặt chẽ và đa nhiệm.
- Trustworthy, sense of human relations;/ Đáng tin cậy, ý thức về mối quan hệ con người;
- Ability to keep HR information confidential;/ Khả năng bảo mật thông tin nhân sự;
- Good communication and inter-personal skills;/ Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp;
- Proactive, flexible and adaptive./ Chủ động, linh hoạt và thích ứng
- English both verbal and writing./ Tiếng Anh cả nói và viết.
- Good computer literacy (MS Office, Outlook, etc)./ Trình độ máy tính tốt (MS Office, Outlook, v.v.).

Địa Điểm Làm Việc

153 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

gbc engineers is a German multinational engineering firm with its heart in Vietnam. While we also have offices in Phnom Penh, Berlin and Krakow, our owners live in HCMC and manage the Group from here.
This is a company where you will learn a quality standard you will not find in many places: a part of our work is design for the demanding European market, and you will be able to soak up this valuable knowledge.
We are young, innovative, keen on new software's and technologies: eager to learn. You will be continuously trained on different topics that will make your work easier and more satisfying, and you will work in English with knowledgeable local and foreign managers.
Forget the companies where you only focus on a specific type of projects. In gbc engineers we do things as varied as tunnels, Mix use high-rise, Residential, Hospitality, Industrial facilities, bridges, power... you will not get bored!
Give yourself a chance to learn the German working culture while increasing your skills to the next level and opening your mind in an international and multi-cultural environment.
Join us! We are waiting for you.

Xem toàn bộ thông tin công ty
153 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam
100-499 nhân viên
Phòng Nhân sự
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)