HR Specialist

HR Specialist

Đăng nhập để xem mức lương 209 lượt xem - Hết hạn trong 28 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Working in growing subsidiary of international IT-company

Mô Tả Công Việc

Full cycle of selection from IT-developers of various specializations (PHP, Java, 1C, etc.) to company internal positions;
Creating and revising job descriptions, coordination of the candidates list of requirements with heads of departments;
Placement of vacancies on various external resources, search and selection of resumes;
Conducting interviews (face-to-face meetings, telephone interviews) and testing;
Work with Universities;
Evaluation of professional and personal qualities of candidates;
Organization of subsequent stages of interviews;
Coordination of meetings of candidates with the heads of company departments, decision-making control;
Adaptation of new employees, probation control;
Maintaining of candidates database in 1C: Salary and Personnel Management;
Organization of training (external, internal);
Organization and holding of corporate events;
Analysis of the labor market of IT professionals and monitoring of wages;
Сompany Rules and Regulations preparation and monitoring;
Maintenance of corporate culture, internal communications and positive working atmosphere.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xây dựng một chu trình đầy đủ trong việc tuyển dụng chuyên gia CNTT đáp ứng các chuyên môn khác nhau (PHP, Java, 1C...) trong nội bộ công ty;
Tạo hồ sơ vị trí công việc, thống nhất danh sách yêu cầu đối với các ứng viên cho từng vị trí với các trưởng bộ phận;
Phân bổ các vị trí công việc cho những nguồn lực khác nhau, tìm kiếm và lựa chọn hồ sơ;
Tiến hành đối thoại (gặp riêng, phỏng vấn qua điện thoại), sử dụng các bài test, bảng câu hỏi trong quá trình phỏng vấn;
Làm việc với các trường đại học;
Đánh giá chất lượng chuyên môn và tư cách của ứng viên;
Tổ chức các bước đối thoại tiếp theo;
Tổ chức các cuộc gặp giữa ứng viên với các trưởng bộ phận trực tiếp, kiểm soát việc đưa ra quyết định về ứng viên;
Theo dõi khả năng thích nghi của nhân viên mới, quản lý thời hạn thử việc;
Nhập dữ liệu về ứng viên vào cơ sở dữ liệu nội bộ (1С:Tiền lương và quản lý nhân sự);
Tổ chức các buổi đào tạo (nội bộ, bên ngoài);
Tổ chức các sự kiện trong công ty;
Phân tích thị trường chuyên gia CNTT và theo dõi tiền lương;
Soạn và quản lý bộ Quy chế nội bộ của công ty;
Duy trì văn hóa công ty và truyền thông nội bộ, đẩy mạnh môi trường làm việc tích cực.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Experience in IT professionals selection;
Knowledge of Vietnamese IT market;
Understanding the specifics and characteristics of both the market and IT professionals;
Responsibility, high working capacity and strong working skills (simultaneous work with 5 to 10 vacancies);
Ability to work for results;
High communication skills, ability to work with objections;
Ability to independently plan time and prioritize;
Stress resistance;
Fluent Vietnamese and spoken English.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có kinh nghiệm tuyển dụng chuyên gia Công nghệ thông tin (CNTT);
Có hiểu biết về thị trường CNTT tại Việt Nam;
Hiểu rõ những đặc thù về thị trường cũng như nhân sự CNTT;
Сó trách nhiệm, khả năng làm việc cao, có kỹ năng làm việc với cường độ cao (trong công việc có thể đảm nhiệm đồng thời từ 5-10 vị trí);
Có khả năng làm việc hiệu quả;
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc khi phát sinh chống đối;
Kỹ năng tự lập kế hoạch thời gian và sắp xếp thứ tự công việc ưu tiên;
Khả năng chống lại stress;
Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Established in 2016 in Hanoi, Vietnam, 1C Vietnam LLC is a 100% subsidiary of 1C Company in Vietnam. 1C Vietnam operates as a developer and distributor of software solutions for business automation on 1C:Enterprise platform.
1C Vietnam offers software solutions for a wide range of commercial enterprises, non-commercial organizations and personal use:
1C:Accounting, 1C:AccountingSuite, 1C:Trade Management, 1C:Retail, 1C:All-round Management, 1C:Drive, 1C:Document Management, and others. There are over 3000 companies in Vietnam using 1C solutions in their everyday business operation.
1C Vietnam partnership network actively expanding through the major cities across the country.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Office 07, T10, TTTM Times City, số 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
25-99 nhân viên
Evgenii