HR Staff - Chuyên Viên Nhân Sự

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 4 ngày
3823 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

*DESCRIPTION :

1. Conducting end to end employee recruitment process (job posting, sorting, scheduling relevant tests & interviews).

2. Responsible for all HR related work: HRIS, employee data base, number of employees, turnover, organizational charts, private insurance, monthly report,etc.

3. Managing the employee agreement including all related document and management employee contract.

4. Managing employee‘s social security including employee registration and all related activities.

5. Record attendance, overtime, permits, sickness or leave of employees to support the payroll process.

6. Industrial Relation management. Deal with employee requests regarding human resources issues, rules, and regulations.

7. Responsible for monthly employee payroll accounting.

8. Responsible for other tasks assigned by Manager.


*MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện quy trình tuyển dụng nhân viên từ đầu đến cuối (đăng tuyển, sắp xếp, lên lịch kiểm tra và phỏng vấn liên quan).

2. Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến nhân sự: HRIS, cơ sở dữ liệu nhân viên, số lượng nhân viên, doanh thu, sơ đồ tổ chức, bảo hiểm tư nhân, báo cáo hàng tháng, v.v.

3. Quản lý hợp đồng lao động bao gồm tất cả các tài liệu liên quan và hợp đồng quản lý nhân viên.

4. Quản lý an sinh xã hội của nhân viên bao gồm đăng ký nhân viên và tất cả các hoạt động liên quan.

5. Ghi lại việc chấm công, làm thêm giờ, giấy phép, ốm đau hoặc nghỉ phép của nhân viên để hỗ trợ quá trình tính lương.

6. Quản lý quan hệ lao động. Giải quyết các yêu cầu của nhân viên về các vấn đề, quy tắc và quy định về nhân sự.

7. Chịu trách nhiệm hạch toán lương nhân viên hàng tháng.

8. Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.


Yêu cầu công việc

*REQUIREMENTS:

1. Able to join ASAP (immediately)

2. Have a minimum of 2 years experience as HR(Experienced in recruitment, compensation and employee relations)

3. Good knowledge of Human Resources, especially in HR Policies, Procedures, Job Descriptions, SOPs

4. Proficient in English will be an added advantage, Mandarin is preferred

5. In-depth knowledge of labor law, employee regulations and social security policy

6. Have good skills in using Ms. Office (Excel, Power point & Word)

7. Knows about how to handle Payroll and Income Tax calculation


*YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Có thể tham gia càng sớm càng tốt (ngay lập tức)

2. Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Nhân sự (Có kinh nghiệm tuyển dụng, lương thưởng và quan hệ nhân viên)

3. Kiến thức tốt về Nhân sự, đặc biệt là về Chính sách, Quy trình, Mô tả công việc, SOP nhân sự

4. Thông thạo tiếng Anh sẽ là một lợi thế, ưu tiên tiếng phổ thông

5. Kiến thức chuyên sâu về luật lao động, nội quy người lao động và chính sách an sinh xã hội

6. Có kỹ năng sử dụng tốt Ms. Office (Excel, Power point & Word)

7. Biết cách tính lương và tính thuế thu nhập

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Lương tháng 13

Chăm sóc sức khoẻ

tham gia đầy đủ BHXH . BHYT

Cơ hội du lịch

Du lịch hàng năm
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

17/04/2024

Nhân viên

Nhân Sự/Tuyển Dụng > Nhân Sự Tổng Hợp

Tuyển Dụng Nhân Sự, Recruitment, Quản Lý Nhân Sự, HR, Nhân Sự

Hậu cần/Giao nhận

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Tầng 5 30 - 32, Đường Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công Ty TNHH Ezocean Logistics Vietnam
Công Ty TNHH Ezocean Logistics Vietnam
Công Ty TNHH Ezocean Logistics Vietnam

Tầng 5 30-32 yersin , P Nguyễn Thái Bình Q1 TPHCM

(Xem bản đồ)
25-99 nhân viên
Ms Ý

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết