• .
Lượt Xem 833

1. Thưởng Tết là gì?

Thưởng Tết cũng chính là khoản tiền thưởng được hiểu là khoản thù lao bổ sung cho tiền lương để trả cho những yếu tố mới phát sinh trong quá trình lao động chưa tính đến trong mức lương theo chức danh hoặc theo công việc. Điều 103 Bộ luật lao động có quy định về tiền thưởng như sau:

  • Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
  • Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định trên thì tinh thần chung về vấn đề thưởng đó là:

  • Thưởng có thể là khoản tiền hoặc tài sản mà sếp dành cho nhân viên;
  • Việc thưởng sẽ dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc;
  • Quy chế thưởng do sếp quyết định khi tham khảo ý kiến của công đoàn.

2. Công ty giữ tiền thưởng Tết là đúng hay sai?

Căn cứ vào điều 103, pháp luật không quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho nhân viên. Việc thưởng tết phụ thuộc vào chính sách của từng doanh nghiệp. Do đó việc công ty không trả hay giữ tiền thưởng tết cho bạn không trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể xem xét trong thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động đã kí kết với công ty. Nếu trong các văn bản đó có thỏa thuận về việc thưởng tết thì bạn có quyền nhận phần thưởng tết theo thỏa thuận.

Tóm lại, tùy vào điều kiện sản xuất  kinh doanh, công ty có thể xem xét thưởng Tết để khuyến khích người lao động tham gia làm việc tại doanh nghiệp để tăng, mức thưởng do từng công ty quyết định. Công ty có thể trả thưởng Tết vào trước Tết, sau Tết hoặc chia làm 2 đợt nếu trong hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động đã giao kết rõ ràng. Trong trường hợp chưa có giao kết trong hợp đồng, công ty cần trao đổi thẳng thắn và trưng cầu ý kiến nhân viên của mình nếu trả thưởng Tết trễ để tránh tình trạng nhân viên bất mãn và rời bỏ công ty.

Thưởng Tết chỉ là một khoản nhỏ so với toàn bộ phúc lợi công ty dành cho người lao động. Do đó, phía doanh nghiệp nên cố gắng trả đủ khoản này trước Tết để giúp nhân viên của mình an tâm cống hiến hơn. Nếu làm tốt điều này, nhân viên sẽ luôn mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty đấy.

Xem thêm: Làm cách nào để tránh “quiet firing”?

— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.