adsads
Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ
Lượt Xem 58

Lưu hành nội bộ là khái niệm được sử dụng phổ biến trong các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan chính phủ. Mọi cơ quan tổ chức sử dụng văn bản lưu hành nội bộ nhằm phục vụ nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ. Ở bài viết này, HR Insider sẽ chia sẻ đến bạn chi tiết hơn về lưu hành nội bộ là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết định nghĩa, loại hình, quy định… khi thực hiện văn bản lưu hành nội bộ.

Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Lưu hành nội bộ là gì?

Lưu hành nội bộ (internal circulation) bao gồm toàn bộ quy trình hoạt động, quy tắc ứng xử… của một đơn vị tổ chức, cá nhân hoặc công ty, được lưu hành dạng văn bản. Lưu hành nội bộ nhằm giúp đảm bảo sự đồng bộ về thông tin cập nhật nội bộ, hoạt động của tổ chức. 

Hiểu đơn giản hơn, lưu hành nội bộ là cách thông tin được chia sẻ và truyền đạt trong đơn vị tổ chức.  

Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Tài liệu lưu hành nội bộ là gì?

Tài liệu lưu hành nội bộ là tài liệu được xây dựng, truyền đạt và lưu trữ trong đơn vị tổ chức. Nhằm mục đích chia sẻ thông tin và đảm bảo nhân sự nội bộ nắm được các thông báo – vấn đề quan trọng của tổ chức. 

Tài liệu lưu hành nội bộ gồm các loại: 

 • Văn bản chính sách: Nội quy, Quy định, Hợp đồng lao động 
 • Văn bản hành chính: Thông báo, Báo cáo, Công văn, Chỉ thị,… 
 • Tài liệu kỹ thuật: Báo cáo nghiên cứu, Hồ sơ dự án, Hướng dẫn – Quy trình… 
 • Các tài liệu khác: Biên bản cuộc họp, email nội bộ, thông tin cập nhật…

Văn bản lưu hành nội bộ có những đặc điểm gì?

Văn bản lưu hành nội bộ có những đặc điểm sau: 

 • Phạm vi lưu hành: Văn bản lưu hành chỉ được lưu hành trong phạm vi tổ chức, cá nhân hoặc công ty. Không được công khai hoặc phát tán bên ngoài tổ chức. 
 • Nội dung: Văn bản lưu hành nội bộ chứa thông tin chính thức, và cập nhật về hoạt động của tổ chức. 
 • Hình thức: Lưu hành ở dạng bảng cứng (giấy tờ) hoặc bản online. 
 • Quy trình lưu hành: Tuân theo các quy định của tổ chức. Có thể được lưu hành thông qua: lập văn bản, thẩm định, phê duyệt, ban hành, lưu trữ, hủy bỏ… 
 • Tính pháp lý: Văn bản lưu hành nội bộ có tính pháp lý trong phạm vi tổ chức. 
 • Tính bảo mật: Do chứa thông tin nội bộ của tổ chức, văn bản này thường được bảo vệ một cách nghiêm ngặt để đảm bảo sự riêng tư và an ninh thông tin của tổ chức.
 • Tính cập nhật: Do tính chất của công việc hoặc môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, văn bản lưu hành nội bộ thường phải được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để phản ánh những thay đổi mới nhất.
 • Tính hiệu quả: Thông tin trong văn bản này thường được trình bày một cách chi tiết và cụ thể, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu công việc hoặc hoạt động cụ thể.

TẠO TÀI KHOẢN MỚI – MAY MẮN NHẬN VOUCHER 100K

THẢ GA HỌC E-LEARNING MIỄN PHÍ

Một số loại văn bản lưu hành nội bộ phổ biến hiện nay

Văn bản mang tính cơ chế quản lý

Văn bản mang tính cơ chế quản lý đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc ổn định hoạt động tổ chức – doanh nghiệp, và hỗ trợ điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh lâu dài. Các văn bản này tạo nền tảng cho việc quản lý – điều hành – vận hành đạt hiệu quả, vững chắc. 

Một số văn bản nội bộ mang tính cơ chế quản lý trong doanh nghiệp điển hình bao gồm:

 • Điều lệ doanh nghiệp

Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Điều lệ doanh nghiệp quy định những vấn đề cơ bản như tên gọi, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, vốn điều lệ, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan,…

 • Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động là các văn bản lưu hành, quy định chi tiết về hoạt động của các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp. Bao gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình làm việc,…

 • Thoả ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể để quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, nó còn bao gồm các quy định chung về kỷ luật lao động, chế độ làm việc, nghỉ ngơi,…

 • Nội quy lao động

Thực hiện các quy định về các chế độ đãi ngộ dành cho người lao động. Các chế độ đãi ngộ có thể bao gồm: lương thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ phúc lợi,…

Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Văn bản mang tính sự vụ, giải quyết vụ việc nội bộ

Văn bản mang tính sự vụ được ban hành nhằm mục đích giải quyết các vấn đề, công việc cụ thể trong tổ chức. Các loại văn bản nội bộ mang tính sự vụ phổ biến bao gồm:

 • Quyết định: Kỷ luật, khen thưởng, sa thải,…
 • Thông báo: Thông tin về sự kiện, thay đổi,…
 • Công văn: Trao đổi thông tin, hướng dẫn công việc,…
 • Báo cáo: Phản ánh kết quả công việc, tình hình hoạt động,…
 • Biên bản: Ghi chép kết quả họp, sự kiện,…
Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Lưu Hành Nội Bộ Là Gì? Các Loại Văn Bản Lưu Hành Nội Bộ

Các quy định khi soạn thảo và ban hành văn bản lưu hành nội bộ

Khi soạn thảo tài liệu nội bộ, tổ chức cần tuân thủ luật pháp để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và hiệu quả. Các quy định này giúp đảm bảo sự nhất quán, bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo tính đạo đức trong tổ chức.

Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm chính sau:

 • Bảo vệ dữ liệu: Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu khi xử lý thông tin nhạy cảm. Cần có sự đồng ý khi thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân. Bảo mật thông tin và tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu là điều cần thiết.
 • Sở hữu trí tuệ: Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, thương hiệu, bí mật kinh doanh. Tránh vi phạm quyền của người khác trong nội dung tài liệu. Ghi nguồn trích dẫn, xin phép sử dụng tài liệu bản quyền và bảo vệ thông tin độc quyền.
 • Luật lao động: Đảm bảo các tài liệu nội bộ như quy định ứng xử nhân viên hoặc chính sách nội bộ tuân thủ luật lao động và tuyển dụng. Cần tuân thủ các quy định về không phân biệt đối xử, tuyển dụng công bằng, giờ làm việc, lương, an toàn lao động.

Bằng cách tuân thủ các quy định pháp lý, doanh nghiệp có thể tạo ra môi trường làm việc tuân thủ và toàn diện cho tất cả nhân viên.

Tóm lại, việc tuân thủ các pháp lý khi soạn thảo, ban hành các văn bản lưu hành nội bộ vô cùng quan trọng dành cho các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, hiệu quả và tuân thủ pháp luật của các văn bản, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và vận hành của tổ chức.

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống văn bản lưu hành nội bộ là điều vô cùng thiết yếu. Việc tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ, nhân viên cũng cần được quan tâm để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả. Với những nội dung lưu hành nội bộ, 

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về các tài liệu lưu hành nội bộ, bao gồm khái niệm, mục đích, quy trình, quy định pháp lý và các lưu ý khi soạn thảo. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc quản lý tài liệu lưu hành nội bộ và áp dụng hiệu quả trong công việc.

— HR Insider —

VietnamWorksWebsite tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TÌM VIỆC

VietnamWorks hiện nay đang là kênh thông tin tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hàng đầu tại Việt Nam, mang đến những thông tin tuyển dụng uy tín và mới nhất trên toàn quốc. Nền tảng kết nối hiệu quả các ứng viên với nhà tuyển dụng, giúp các công ty tìm kiếm nhân sự tiềm năng. Các tin tuyển dụng trên VietnamWorks được đăng tải chi tiết, rõ ràng từ mô tả công việc đến mức lương và chế độ đãi ngộ. Đặc biệt, VietnamWorks hỗ trợ ứng viên ứng tuyển nhanh chóng và dễ dàng, đảm bảo bạn có thể nhận việc và theo sát quá trình phỏng vấn dễ dàng. Trở thành ứng viên của VietnamWorks để không bỏ lỡ cơ hội việc làm lý tưởng!

adsads
Bài Viết Liên Quan
Học văn bằng 2 có phải thi đầu vào không

Văn bằng 2 là gì? Điều kiện để lấy văn bằng 2

Thị trường lao động hiện nay không chỉ đòi hỏi người lao động phải có kiến thức, kỹ năng mà còn cần bằng cấp để chứng minh năng lực. Sở hữu văn bằng 2 được coi là “vũ khí” mạnh mẽ giúp người lao động có lợi thế cạnh tranh.

Biện pháp bảo vệ môi trường nước

Những việc làm bảo vệ môi trường: Hành động để xây dựng tương lai bền vững

Những việc làm bảo vệ môi trường từ lâu đã không còn là lựa chọn mà dần trở thành điều cần thiết để đảm bảo cuộc sống tương lai. Thực hiện việc làm này sẽ góp phần tích cực vào quá trình xây dựng một tương lai xanh và bền vững.

thương binh hạng 1/4 là gì

Lương thương binh 1/4 là bao nhiêu?

Thương binh là những người phục vụ chiến đấu trong kháng chiến, bảo vệ tổ quốc. Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng tương ứng với các mức thương tật khác nhau. Đối với những người thương tật từ 81% - 100% được xếp vào mức thương tật cao nhất. Hay còn được gọi là thương binh hạng 1/4

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 3 4 là bao nhiêu hiện nay?

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam chia thương binh thành 4 hạng dựa trên tỷ lệ thương tật. Căn cứ vào cấp hạng này để đối tượng thương binh được hỗ trợ mức lương tương ứng mỗi tháng. Vậy lương thương binh 3 4 là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu ngay!

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 2 4 là bao nhiêu?

Việc hiểu rõ mức lương và các chế độ đãi ngộ dành cho thương binh 1/4 không chỉ là mối quan tâm của bản thân họ mà còn của cả gia đình và xã hội. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức lương hiện tại của thương binh 1/4, cách tính lương cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan.

Bài Viết Liên Quan
Học văn bằng 2 có phải thi đầu vào không

Văn bằng 2 là gì? Điều kiện để lấy văn bằng 2

Thị trường lao động hiện nay không chỉ đòi hỏi người lao động phải có kiến thức, kỹ năng mà còn cần bằng cấp để chứng minh năng lực. Sở hữu văn bằng 2 được coi là “vũ khí” mạnh mẽ giúp người lao động có lợi thế cạnh tranh.

Biện pháp bảo vệ môi trường nước

Những việc làm bảo vệ môi trường: Hành động để xây dựng tương lai bền vững

Những việc làm bảo vệ môi trường từ lâu đã không còn là lựa chọn mà dần trở thành điều cần thiết để đảm bảo cuộc sống tương lai. Thực hiện việc làm này sẽ góp phần tích cực vào quá trình xây dựng một tương lai xanh và bền vững.

thương binh hạng 1/4 là gì

Lương thương binh 1/4 là bao nhiêu?

Thương binh là những người phục vụ chiến đấu trong kháng chiến, bảo vệ tổ quốc. Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng tương ứng với các mức thương tật khác nhau. Đối với những người thương tật từ 81% - 100% được xếp vào mức thương tật cao nhất. Hay còn được gọi là thương binh hạng 1/4

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 3 4 là bao nhiêu hiện nay?

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam chia thương binh thành 4 hạng dựa trên tỷ lệ thương tật. Căn cứ vào cấp hạng này để đối tượng thương binh được hỗ trợ mức lương tương ứng mỗi tháng. Vậy lương thương binh 3 4 là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu ngay!

lương thương binh 4/4 là bao nhiêu

Giải đáp: Lương thương binh 2 4 là bao nhiêu?

Việc hiểu rõ mức lương và các chế độ đãi ngộ dành cho thương binh 1/4 không chỉ là mối quan tâm của bản thân họ mà còn của cả gia đình và xã hội. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức lương hiện tại của thương binh 1/4, cách tính lương cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers