HSE Manager - Trưởng Phòng An Toàn - Vệ Sinh - Môi Trường

HSE Manager - Trưởng Phòng An Toàn - Vệ Sinh - Môi Trường

Đăng nhập để xem mức lương 1227 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
Health Insurance
Professional and active environment

Mô Tả Công Việc

- Manage the Company’s HSE system to run well including at project and office, ensure that the implementation is in accordance with Kajima’s HSE Company policy and objective, legal regulations and OHSAS 18001 & ISO 14001.
Quản lý các hoạt động An Toàn – Vệ Sinh – Môi Trường của Công Ty bao gồm tại dự án và văn phòng, đảm bảo việc thực hiện phù hợp với mục tiêu, chính sách An toàn – Vệ sinh – Môi Trường của Kajima, qui định pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001.
- Regularly monitor & update current HSE legal regulations into Company’s HSE system to ensure Company’s HSE activities to be legality.
Thường xuyên theo dõi và cập nhật các yêu cầu pháp luật hiện hành liên quan đến các hoạt động An Toàn – Vệ Sinh – Môi trường vào hệ thống An Toàn – Vệ Sinh – Môi Trường của Công Ty.
- Support HSE Control at project site.
Hỗ trợ Giám đốc dự án việc quản lý các hoạt động An Toàn – Vệ Sinh – Môi trường tại công trường.
- Improve the Company HSE system.
Cải thiện hệ thống quản lý An Toàn – Vệ Sinh – Môi trường của Công Ty.

Report (Báo cáo):
- General Manager KVN – Corporate Planning
Coordination with (Phối hợp với):
- General Manager – Project Management
- Project Director
- Project Manager
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor Degree in Environmental / Health / Safety or relevant fields.
Tốt nghệp Đại học chuyên ngành Môi trường, An toàn lao động hoặc những ngành có liên quan.
- At least 5 years experience in the same position.
Ít nhất 05 kinh nghiệm làm việc cùng vị trí.
- Experience in set up and manage the HSE system; and familiar with OHSAS 18001 & ISO 14001.
Kinh nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống Vệ sinh an toàn; quen thuộc với OHSAS 18001 & ISO 14001.
- Good communication in English and Vietnamese language.
Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
- Be willing for travelling.
Sẵn sàng di chuyển.
- Have responsibilities in work.
Có trách nhiệm trong công việc.
- Have knowledge of Laws and sub-law documents related to HSE
Có kiến thức về Luật và các văn bản dưới Luật liên quan đến HSE.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Kajima Overseas Asia (KOA) is a regional operating arm of Kajima Corporation (since 1840) a leader in the global design, construction, and real estate development industry. KOA has its group companies operating in every corner of Southeast Asia; Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines and Hong Kong. KOA in Vietnam provides the services in 2 major business areas: - Building and Interior Design; - General Construction and Project Management.

Xem toàn bộ thông tin công ty
7th Floor, A&B Tower, 76A Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City - Vietnam
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐH Nice -Sophia Antipolis liên kết ĐH Thăng Long

TUYỂN SINH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐH Nice -Sophia Antipolis liên kết ĐH Thăng Long

Chứng chỉ được công nhận toàn cầu từ Đại học Nice – Sophia Antipolis, Pháp cấp

Mở ra cơ hội đảm nhận các vị trí cao trong các doanh nghiệp – tập đoàn lớn

Trao đổi và học hỏi kiến thức quản lý với các giảng viên giàu kinh nghiệm