HSSE Assistant (Work in Phu Yen)

HSSE Assistant (Work in Phu Yen)

Negotiable 489 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Opportunity to receive professional training
There are opportunities for advancement and personal development

Job Description

• Control all the EHS & Firefighting records and documents. /Kiểm soát tốt tất cả các văn bản và tài liệu về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và PCCC.
• Support to conduct the Risk Assessment & Control the Risks related to EHS & Firefighting / Hỗ trợ thực hiện việc đánh giá và kiểm soát rủi ro liên quan đến Môi trường, Sức khỏe lao động, an toàn và PCCC
• Review and update EHS & Firefighting laws and other requirements. / Rà soát và cập nhật các yêu cầu pháp luật về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và PCCC.
• Support for training EHS knowledge. / Hỗ trợ huấn luyện kiến thức về Môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn.
• Do periodically EHS & Firefighting reports. / Thực hiện các báo cáo định kỳ về Môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và PCCC.
• Monitor and control collection, storage and hand over hazardous wastes and scraps. / Kiểm soát và giám sát việc hệ thống lưu trữ, phân loại và chuyển giao rác, chất thải (bao gồm cả chất thải nguy hại)
• Support for environmental measuring periodically. / Hỗ trợ đo kiểm môi trường định kỳ
• Check and monitor the implementation environmental regulations in company. / Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các yêu cầu về Môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn ở Công ty.
• Support to apply ISO 14001 (Environment Management System) / Hỗ trợ để áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001
• Implementing all Chemical Management procedure / Thực hiện quản lý hóa chất sử dụng trong nhà máy
• Support in investigate & implement all corrective action/preventive actions of all incidents/accidents related to EHS & Firefighting / Hỗ trợ việc điều tra và thực hiện các hành động khắc phục/ngăn ngừa các sự cố/tai nạn liên quan đến Môi trường, sức khỏe lao động, an toàn và PCCC
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Qualification/ Trình độ: 3 years (College Graduation), University Graduation/Cao đẳng, Đại học
• Experience/ Kinh nghiệm: 2 years for College Graduation / Fresh for University Graduation/ 2 năm đối với hệ cao đẳng/không cần kinh nghiệm đối với hệ đại học
• Per superior recommendation base on performance and experience/ Theo đề xuất của người quản lý dựa trên kinh nghiệm và năng lực.

Job Locations

Khu Công nghiệp An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên
Khánh Hòa, Vietnam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Who We Are

CCIPY Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at An Phu IZ, Tuy Hoa City, Phu Yen Province and engages in production of electronic components.

Read more Show less

Company Location

Khu Công Nghiệp An Phú, Phú Yên

Company Size

1,000-4,999
staffs

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)