[Hue] [$800 - 1300] Web Developer Headhunt jobs

[Hue] [$800 - 1300] Web DeveloperHeadhunt jobs

$800 - $1300 192 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th-Salary Bonus, Salary Adjustment (Twice A Year)
Social Insurance 100% submitted based on gross salary
Japanese Certificate allowance; Team building (150K/staff/2 months); Training, Japanese courses

Mô Tả Công Việc

No. 138
We are looking for a fullstack web developer who will take responsibility for developing a web application system on job search management / HR salary management system for Japanese customers.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Knowledge of Linux (UNIX), Windows operating system
- Familiar with Java or Angular, Python, C#, …
- Ability to work with database Oracle or SQLServer, MySQL, or PostgreSQL, …
- At least 03 years working in software development

Địa Điểm Làm Việc

Hue, Thua Thien Hue, Vietnam

Becoming one of the leading enterprises in Vietnam performing BPO activities – developing the best quality software, gaining the trust of customers.

Xem toàn bộ thông tin công ty
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)