[Iljin Diamond Vina] Production Engineers - Ha Nam Province (Kỹ Sư Sản Xuất - Làm Việc Tại Hà Nam)

[Iljin Diamond Vina] Production Engineers - Ha Nam Province (Kỹ Sư Sản Xuất - Làm Việc Tại Hà Nam)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nam
Thương lượng 514 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Bảo hiểm tai nạn
Bữa ăn ca, xe bus đưa đón

Mô Tả Công Việc

Production Engineers (02 vacants)
Role and Responsibilities/ Nhiệm vụ và Trách nhiệm
The production engineer plays an important role in the IDV production’s line setup, testing, and improving production lines at our factory in Vietnam. He/She shall manage, and assure the workers are well trained, the equipment materials are sufficiently provided, the production plan is followed, and coordinate with the utility/engineering team, and experts, for the safety, productivity, and quality of the IDV’s production.
Kỹ sư sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập sản xuất, thử nghiệm và cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy. Anh/Chị sẽ quản lý và đảm bảo người lao động được đào tạo tốt, vật tư thiết bị được cung cấp đầy đủ, kế hoạch sản xuất được tuân thủ, phối hợp với các bộ phận và các Quản lý để đảm bảo an toàn, năng suất và chất lượng.

He/She reports to the Engineer leader or/and foreigner manager production manager (expatriates).
Báo cáo cho Trưởng nhóm Kỹ sư và Quản lý (người nước ngoài).

1. Manages the material for the production processes including pretreatment and main process/ Quản lý nguyên liệu cho quá trình sản xuất bao gồm tiền xử lý và quá trình sản xuất thành phẩm.
2. Supervising the manpower of production lines, and processes, ensuring productivity, and quality of work is done in a safe, efficient manner/ Giám sát nhân lực của dây chuyền và quy trình sản xuất, đảm bảo năng suất và chất lượng công việc được thực hiện một cách an toàn, hiệu quả
3. Liaises with warehouse, engineering/utility team to ensure production plan, schedules, and targets/ KPIs./ Phối hợp với các bộ phận (Kho, Kỹ thuật, Cơ điện…) để đảm bảo kế hoạch sản xuất, lịch trình và chỉ tiêu KPI.
4. Schedules and conducts test plans for new products; diagnoses problems in the production lines, and working shifts; provides recommendations, and trains operators through effective on-the-job training programs./Lên lịch và tiến hành kế hoạch thử nghiệm cho các sản phẩm mới; chẩn đoán sự cố trong dây chuyền sản xuất và ca làm việc; đưa ra các khuyến nghị và đào tạo công nhân hiệu quả.
5. Set up SOPs, maintenance plans, relevant production processes, and procedures; ensure production data and reports are performed properly on MES/ERP system./ Thiết lập các quy trình, kế hoạch bảo trì, quy trình sản xuất và thủ tục liên quan; đảm bảo dữ liệu sản xuất và báo cáo được thực hiện đúng trên hệ thống MES/ERP.
6. Carry out production reports as required & perform other tasks assigned by the Production Manager./ Thực hiện các báo cáo sản xuất theo yêu cầu & thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
7. Have experience in CAD, 3D design. / Có kinh nghiệm CAD, 3D.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications and Education Requirements/ Yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm
1. Bachelor’s engineering degree (University/College) in a recognized professional training, preferably Mechanical Engineering or Material sciences./ Bằng kỹ sư (Đại học/Cao đẳng), ưu tiên là Kỹ sư cơ khí hoặc Khoa học vật liệu.
2. 3~ 5 years of relevant experience in the production, and industrial products sector./ 3 ~ 5 năm kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực sản xuất và các sản phẩm công nghiệp.
3. Prior experience in managing, and training operators is an advantage./ Có kinh nghiệm quản lý và đào tạo công nhân là một lợi thế.
4. You should be trained or familiar with metal processing, ceramic power materials, and 6-sigma quality management are the advantage./ Được đào tạo hoặc hiểu biết về gia công kim loại, vật liệu điện bằng gốm, quản lý chất lượng 6-sigma là lợi thế.

Preferred skills and attitude/ Kỹ năng và thái độ
1. Quality control, worker management, 5S, communication, work planning and scheduling, and reporting skills./ Kiểm soát chất lượng, quản lý công nhân, 5S, giao tiếp, lập kế hoạch và lịch trình làm việc, và báo cáo.
2. Strong Teamwork, analytical and organizational skills; demonstrated ability to work both independently and within a team, meeting tight deadlines under pressure./ Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và tổ chức tốt; thể hiện khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu, kết quả công việc nhanh trong môi trường làm việc áp lực.
3. Challenging-minded, positive, honest, and diligent; self-motivated./ Có tinh thần thử thách, tích cực, trung thực, chăm chỉ và năng động.
IDV offers fair and transparent recruitment process - Only short-list is contacted for an interview.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nam, Vietnam

KOTRA ra đời vào năm 1962 và cho đến nay đã hình thành và phát triển hệ thống các văn phòng ở nước ngoài gồm 127 trung tâm được gọi là KBC (Trung tâm Thương mại Hàn Quốc) tại 86 quốc gia trên thế giới. KOTRA Hanoi KBC được thành lập vào năm 1996 tại thủ đô Hà Nội và từ đó đến nay luôn nỗ lực hết mình để đẩy mạnh giao lưu thương mại và đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Có thể nói KOTRA giữ vai trò là người dẫn đường trong hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của Hàn Quốc và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và đầu tư ở nước ngoài cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lô CN03 - Khu Công nghiệp Đồng Văn IV - Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)