Import & Export Executive

Thương lượng 1273 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary + bonus based on business result
Fully participate in insurance regimes according to the laws, especially 24/7 PVI Insurance
Premium insurance and other benefits following the company’s regulations

Mô Tả Công Việc

***Job Description:
1. Be in charge of all related activities of importation and exportation of products (vaccine, pharma, feed additive, equipment, …).
2. Work closely with other departments to manage the
3. Play an active role in updating government regulation relate to import & export (i.e: import tax, VAT tax (if any), HS code,…)
4. Prepare dossier to apply for import permit and control the balance
5. Chasing supplier to have necessary shipping documents for customs declaration.
6. Prepare documents to apply for import procedures/ customs declaration, preserve and agrange files for further tracking
7. Work closely with forwarder/shipping line, quality inspection parties, customs to declare shipment … to minimize extra cost; and manage to pick up/ deliver goods on time.
8. Align with internal related departments to prepare for delivery & receipt of goods.
9. Solve problems arised during process of delivery/receiving cargoes (authorities, customs clearance, defect or shortage of cargoes, …)
10. Prepare document to apply for export certificate (CO, Phytosanitary, Health certificate,…)
11. Import expense report (by quarter)

***Mô tả công việc:
1. Phụ trách các công việc liên quan đến xuất/nhập khẩu hàng hóa (vắc -xin, thuốc thú y, phụ gia thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị,..)
2. Làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm soát tình trạng xuất nhập khẩu hàng hóa đúng hạn
3. Chủ động cập nhật các quy định nhà nước liên quan đến thủ tục xuất/nhập khẩu (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, mã HS,..)
4. Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu và theo dõi trừ lùi
5. Đốc thúc nhà cung cấp để tập hợp đủ các chứng từ cần thiết khai hải quan.
6. Chuẩn bị các loại giấy tờ, thủ tục để thông quan hàng hóa, lưu trữ và sắp xếp chứng từ.
7. Liên hệ với forwarder/hãng tàu, đơn vị kiểm tra chất lượng, hải quan để tiến hành giao nhận hàng đúng hạn, giảm thiểu chi phí.
8. Thông tin đến các phòng ban liên quan để kiểm tra và giao nhận đúng hàng hóa.
9. Giải quyết các vấn đề phát sinh (cơ quan nhà nước, hải quan, hư hại, thiếu,..)
10. Chuẩn bị hồ sơ xin các chứng nhận xuất khẩu yêu cầu từ nước nhập khẩu (Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận kiểm dịch thực vật, chứng nhận kiểm dịch động vật
11. Báo cáo chi phí theo quý
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

***Experience/Skills:
1. Experience: Fresher or 1-year experience
2. Be proficient in office computer
3. Able to communicate/writing email in English
4. Communicating and solve the problem with authorities

***Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:
1. Không cần kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế
2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
3. Có khả năng giao tiếp/soạn thảo email tiếng Anh
4. Giao tiếp và xử lý vấn đề với các cơ quan nhà nước

***Benefits:
- Salary: 15-20mil/month and bonus for work performance.
- Fully participate in insurance regimes according to the laws and regulations of the state, especially 24/7 PVI Insurance
- 13th month salary bonus
- Bonus according to the business results of the company.

Địa Điểm Làm Việc

Số 24, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, P. Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Dong Nai, Vietnam

Olmix Group was founded in 1995, in the heart of Brittany, in Brehan, France. Born from a will to find natural alternatives to additives used in animal production, it has become a specialist in green technology, using algae as one of its main resources. Olmix Group develops natural alternatives to improve animal production. With a supply of high quality raw materials and innovative technology, Olmix has become one of the leading companies in developing algae based products for the improvement of aquatic-animal production. Olmix aims to use the maximum potential of the sustainable algae resources.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 24, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, P. Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
100-499 nhân viên
Phòng Nhân Sự
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.