Import-Export Staff (3 Years Experience)

Đăng nhập để xem mức lương 379 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary bonus
Have bus to pick up from Hanoi to the company
All benefits comply with labor law and company regulation

Mô Tả Công Việc

- Working closely with forwarder/ trucking company to get shipment information.
- Working closely with purchasing staff to get full document of the shipment to make import custom clearance.
- Do import custom clearance.
- Work with custom officers if any issues happens.
- Follow up the shipment until it arrives factory safely.
- Follow up closely with Customer service team and production to get garment export plan.
- Follow up closely with customers about shipment exporting.
- Working closely with nominated forwarder to book the containers.
- Working closely with trucking company, production and have containers loaded and deliver on time.
- Do export custom clearance.
- Making payment to forwarders and trucking company.
- Report to dept manager if any issues happens.
*Responsibility
- Responsible in all import-export process.
- Responsible in keeping full and correct custom official documents.
- Responsible in materials matching between import and export.
- Responsible in custom liquidation.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- At least 3 years import-export job experience.
- Good computer skills (Office package).
- Custom system skill.
- Organization skill.
- Skillful oral and written in English.

Benefit:
- Working hour: from 8:00 to 16:45 from Monday to Friday
- Have bus to pick up from Hanoi to the company
- Professional working environment
- All benefits comply with labor law and company regulation
- 13th month salary bonus
- Summer trip

Địa Điểm Làm Việc

No 8- TS10 - Tien Son IZ- Noi Due - Tien Du - Bắc Ninh Vietnam

Red River Manufacturing Shareholding company is the company 100% FDI by Japan and England and was established in 2008. Our factory is located in Tien Son Industrial Zone - Bac Ninh. Our products are life jackets, inflatable products and diving equipment.

Xem toàn bộ thông tin công ty
No 8- TS10 - Tien Son IZ- Noi Due - Tien Du - Bắc Ninh Vietnam
500-999 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam