Industrial Park Senior Project Executive

Từ $1000

Hết hạn trong 13 ngày
100 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Partnership Development:

Cultivate and establish connections with industrial parks in both the Northern and Southern regions to explore potential partnerships.

- Consultative Support:

Provide expert consultation to clients regarding industrial park facilities and related information.

- Customer Relationship Management:

Implement strategies to manage and nurture customer relationships, ensuring a high level of satisfaction and trust.

- Industry Knowledge:

Stay updated on industrial park operations, import/export regulations, and trading practices to offer valuable insights to clients.

- Business Travel:

Undertake business trips as required to meet with industrial park representatives and clients, fostering strong partnerships and business collaborations.

Yêu cầu công việc

- Proficiency in Chinese is preferred

- Experience in Sale for Industrial Park or related position +3 years

- Strong connections, experience, and knowledge in working with industrial parks in both the Northern and Southern regions.

- In-depth understanding of industrial park operations, import/export processes, and trading.

- Willingness to travel for business purposes.

- Exceptional soft skills, including effective communication and strong customer relationship management abilities.

- Logical thinking and problem solving skills

- Good writing and presentation skills

Các phúc lợi dành cho bạn

Chăm sóc sức khoẻ

Additional Health Insurance

Nghỉ phép có lương

14 annual days leave per year
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Khác > Khác

Quản Lý Khu Công Nghiệp

Khác

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Tầng 54, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 45 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Từ khoá:
Trang chủViệc làmKhácEureka Blue Sky (Vietnam)Industrial Park Senior Project Executive
Eureka Blue Sky (Vietnam)
Eureka Blue Sky (Vietnam)
Eureka Blue Sky (Vietnam)
10-24 nhân viên
Hân Trần

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmKhácEureka Blue Sky (Vietnam)Industrial Park Senior Project Executive