JobsManagement JobsInterview QuestionSalary

: Most common job interview questions and anwsers examples

1. Hãy cho biết Digital Marketing là gì và tại sao bạn lại chọn theo đuổi ngành Digital Maketing (Please tell us what Digital Marketing is and why you choose to pursue Digital Marketing)

Câu hỏi cơ bản mà trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào bạn cũng có thể gặp, nhà tuyển dụng hỏi câu này nhằm muốn biết tổng quát về mục đích và đam mê của bạn về ngành này.

Bạn hãy trung thực trả lời câu hỏi theo những gì bạn biết và thể hiện lí do mong muốn làm việc ở vị trí này, muốn trải nghiệm và đối mặt những thử thách tại vị trí này.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Như cái tên Digital Marketing đã nói, đây là hoạt động tiếp thị và trao đổi thông tin sử dụng phương tiện kỹ thuật số Internet, tương tác và tiếp cận khách hàng trong môi trường kỹ thuật số. 
Digital là một lĩnh vực rộng với nhiều kênh khác nhau (Online Marketing, Non-Online Marketing), tính linh hoạt, tính ứng dụng cao và sự đa dạng của nó khiến ngành này hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tôi chọn ngành này vì:
Thứ nhất, bản tính của tôi là một người năng động, thích học hỏi những kỹ năng mới, thích được cập nhật các xu hướng theo thời đại, thích được thỏa sức sáng tạo cùng sự chủ động trong công việc.
Thứ hai, về tính linh hoạt cùng các đặc điểm hấp dẫn như đã nói ở trên, tôi nhận thấy nhu cầu về việc làm của ngành này đang trên đà phát triển, tăng cao, mang lại nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp của tôi.
Kết hợp đam mê, sự tò mò tìm hiểu và những cơ hội nghề nghiệp như vậy nên tôi đã quyết định theo đuổi con đường nghề nghiệp này."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
''As the name Digital Marketing, this is a marketing and information exchange using Internet digital communications, interacting and approaching customers in a digital environment.
Digital is a wide field with many channels (Online Marketing, Non-Online Marketing), its versatility, high applicability, and variety make this industry more attractive than ever. I chose this industry because:
First, my nature is an active person, likes to learn new skills, likes to be updated with trends according to the times, likes to be creative and proactive in work.
Second, in terms of flexibility and attractive features as mentioned above, I realize that the demand for jobs in this industry is on the rise, increasing, bringing many good opportunities for my career.
Combining such passion, curiosity, lots of career opportunities, I decided to pursue this career path."

2. Thế mạnh của bạn là kênh quảng cáo nào? (Which is your strength of Advertising Channel?)

Mỗi công ty sẽ có một thế mạnh quảng cáo khác nhau, vì thế đây là câu hỏi nhà tuyển dụng muốn biết rằng khả năng, thế mạnh của bạn có phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của công ty hay không. Từ sau câu hỏi này, nhà tuyển dụng sẽ có thể hỏi bạn những câu hỏi chuyên sâu hơn tùy vào thế mạnh của bạn.

Bạn hãy nhớ tới bản mô tả công việc của vị trí bạn ứng tuyển, đồng thời hãy tìm hiểu trước về công ty rằng họ thường hay sử dụng những kênh quảng cáo nào để có thể chuẩn bị trả lời tốt, thể hiện được những điểm mạnh của bản thân.


Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Với 3-4 năm kinh nghiệm của tôi, tôi nhận thấy bản thân mình có thế mạnh ở mảng online, với kênh Website và các kênh truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook, Youtube, Zalo, ... và đương nhiên không thể thiếu kênh Search: SEO, Google Ads, tôi đã có kinh nghiệm tối ưu hóa những từ khóa ... để đưa website của công ty A lên thứ hạng cao. Còn một số kênh khác như Email MKT, Mobile MKT chưa phải là thế mạnh của tôi, nhưng hiện tại tôi vẫn đang học hỏi, mở rộng thêm nhiều kiến thức về ngành này để hỗ trợ công việc của mình.
Theo như tôi tìm hiểu, quý công ty mạnh về mảng Truyền thông xã hội, cụ thể là mảng Facebook, Instagram, với kinh nghiệm của mình với các kênh này, tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng được tốt nhu cầu quảng cáo của công ty."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"With my 3-4 years of experience, I find myself to have strengths in the online segment, with Website channels and social media channels, especially Facebook, Youtube, Zalo, ... and of course, not lack of Search channel: SEO, Google Ads, I have had experience optimizing keywords ... to bring company A's website to the high ranking. There are a number of other channels such as Email MKT, Mobile MKT is not my strength, but I am still learning and expanding my knowledge of this industry to support my work."

3. Bạn có dùng Google Adwords tiếp thị lại không? Hãy giải thích nó. (Do you use Google Adwords Remarketing? Explain it?)

Câu hỏi này là một trong số những câu hỏi đi sâu vào chuyên môn của bạn hơn, nhà tuyển dụng muốn kiểm tra kiến thức của bạn như thế nào, có phù hợp với cách thức hoạt động ở vị trí này của công ty hay không.

Không chỉ ở câu này, mà ở những câu chuyên môn khác, đây là lúc bạn thể hiện kiến thức chuyên môn của mình cho nhà tuyển dụng biết bạn nắm rõ được những kỹ năng cần thiết của công việc.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Nếu làm Adwords sẽ không lạ lẫm gì với Remarketing, Remarketing là quảng cáo, tiếp thị lại nhắm tới đối tượng khách hàng đã truy cập, tìm kiếm trước đó, chiến lược này nhằm gợi ý, nhắc nhở những khách hàng này về đơn hàng chưa hoàn thành hay chưa mua vì đang khảo sát giá, chất lượng,... cách thức "tiếp thị lại" đến phân khúc khách hàng này vào đúng thời điểm, đúng người, phù hợp hành vi khách hàng sẽ giúp tăng được tỷ lệ khách hàng, tăng doanh thu cho công ty. Chúng ta có thể thay đổi nội dung cho phù hợp hơn, khuyến mãi, thêm ưu đãi,... để thu hút được đối tượng này"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"If doing Adwords is no stranger to Remarketing, Remarketing is advertising, remarketing targeting customers who have visited, searched before, this strategy is to suggest and remind these customers about the order Uncompleted or unpaid goods because of the survey of price, quality, ... the way to "remarketing" to this customer segment at the right time, the right people, suitable customer behavior will help increase the rate of customers, increase revenue for the company. We can change the content to be more suitable, promotions, more offers, ... to attract this audience"

4. Bạn hãy cho biết tầm quan trọng của từ khóa trong SEO và của SEO trong Digital Marketing? (Please tell us the importance of keywords in SEO and SEO in Digital Marketing?)

Nhà tuyển dụng muốn biết sự hiểu biết của bạn về một công cụ quan trọng trong Digital Marketing, vì có thể họ cần một ứng viên có thể hiểu rõ và nắm bắt được công cụ này để triển khai công việc của họ hiệu quả hơn.

Bạn hãy trả lời một cách ngắn gọn, nêu bật lên được tầm quan trọng của SEO, thể hiện sự hiểu biết, sự quen thuộc của bạn đối với công cụ này trong Digital Marketing.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Khi làm Digital Marketing, không thể nào không biết đến SEO và khi đã làm SEO thì không thể nào không sử dụng từ khóa, vì đây chính là yếu tố cơ bản nhất khi làm SEO, người dùng - khách hàng sẽ sử dụng từ khóa để tìm kiếm sản phẩm hay dịch vụ trên Internet, từ khóa tốt sẽ giúp mọi người dễ tìm kiếm đến trang web của bạn hơn và đạt được thứ hạng cao. Khi chạy SEO tốt thì sẽ lại mang những hiệu quả tốt như tôi đề cập vừa rồi mỗi lần triển khai chiến dịch Digital Marketing cho công ty." 

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"When doing Digital Marketing, it is impossible not to know SEO and when doing SEO, it is impossible not to use keywords, because this is the most basic factor when doing SEO, users - customers will use keywords to find products or services on the Internet, good keywords will make it easier for people to find your website and achieve high rankings. When running good SEO, it will bring good results as I mentioned before each time implementing a Digital Marketing campaign for the company."

5. Bạn có nghĩ rằng Digital Marketing sẽ thay thế các phương thức Marketing truyền thống trong tương lai hay không? (Do you think Digital Marketing will replace traditional marketing methods in the future?)

Đây là câu hỏi kiểm tra ý kiến, quan điểm riêng của bạn như thế nào.

Bạn hãy xây dựng câu trả lời theo ý kiến riêng của mình một cách khéo léo, hạn chế đi theo những gì bạn đã nghe để nhà tuyển dụng có thể thấy bạn có chính kiến riêng hoặc chỉ cần trả lời theo cách mà bạn thấy an toàn.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Có thể thấy, Digital Marketing đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ vào thời kỳ hiện nay, nhưng chưa chắc Digital Marketing sẽ thay thế các phương thức tiếp thị truyền thống được, mà thay vào đó là chúng ta nên tích hợp cả 2 nền tảng để đem lại hiệu quả tốt nhất, Digital Marketing và Marketing truyền thống nên bổ trợ cho nhau thay vì thay thế nhau".

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Please tell us the importance of keywords in SEO and SEO in Digital Marketing? It can be seen that Digital Marketing is on a very strong development momentum in the present period, but it is unlikely that Digital Marketing will replace the traditional marketing methods, but instead, we should integrate both platforms to achieve the best performance, Digital Marketing, and Traditional Marketing should complement each other instead of replacing each other."

Other common Interview questions and answers examples

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "