JobsManagement JobsInterview QuestionSalary

: Most common job interview questions and anwsers examples

1. Làm thế nào để bạn thúc đẩy khách hàng trả tiền? (How do you motivate customers to pay?)
Câu hỏi này giúp hiểu sâu hơn về tính cách của ứng viên. Bạn tìm hiểu về khả năng giao tiếp và kết nối, suy nghĩ chín chắn và làm việc độc lập của họ.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước tiên, tôi giải thích cho khách hàng tại sao họ phải trả tiền lại quan trọng như vậy. Khi tôi làm việc cho một công ty hệ thống ống nước, tôi nhấn mạnh cách thanh toán giữ chi phí thấp cho mọi người và đảm bảo rằng những người thợ ống nước được trả công bằng. Tôi cũng nói với họ rằng tôi hiểu cuộc sống đang gặp khó khăn. Tôi nói rằng tôi không muốn bất cứ điều gì quá sức. Tôi hỏi liệu họ có thể tiếp tục và gửi 5 đô la không, và có thể chúng tôi sẽ đặt mục tiêu 10 đô la vào tháng tới. Từ đó, tôi thường có thể vạch ra một kế hoạch chính thức."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"First, I explain to customers why it's so important they pay. When I worked for a plumbing company, I emphasized how payments kept costs low for everyone and ensured that plumbers were paid fairly. I also tell them that I understand life gets in the way. I say that I don't want anything to be overwhelming. I ask if they can go ahead and send $5, and maybe we'll aim for $10 next month. From there, I'm often able to work out a formal plan."
2. Nhân viên thu mua bị cấm làm gì khi tiếp xúc với khách hàng? (What are collectors forbidden to do when contacting customers?)
Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng loại bỏ những ứng viên có thể khiến doanh nghiệp của họ gặp rắc rối pháp lý do tham gia vào các hoạt động mờ ám hoặc bất hợp pháp. Câu hỏi cũng giúp họ tìm ra những ứng viên phù hợp với văn hóa cho công ty.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Người sưu tập nên đối xử công bằng với người khác. Điều đó có nghĩa là họ không thể đưa ra số tiền nợ sai hoặc gây hiểu nhầm và không được sử dụng ngôn từ thô tục. Họ không bao giờ được quấy rối khách hàng và chỉ cần gọi từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Họ không nên gọi điện cho khách hàng tại nơi làm việc trừ khi điều đó ổn. Họ không nên đe dọa lấy tài sản và tài sản của khách hàng trừ khi đó thực sự là một phần của kế hoạch. Người thu thập cũng nên đại diện chính xác về bản thân và công ty mà họ làm việc."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Collectors should treat others fairly. That means they can't give out wrong or misleading amounts of debt and can't use foul language. They should never harass customers and need to call only between 8 a.m. and 9 p.m. They shouldn't call customers at their workplace unless that's okay. They should not threaten to take customers' property and assets unless that is actually part of the plan. Collectors should also accurately represent themselves and the company they work for."
3. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là không thể liên lạc với một khách hàng nợ tiền? (What do you do if you simply cannot get in touch with a customer who owes money?)
Câu hỏi này đi sâu vào lãnh thổ đời thực bằng cách kiểm tra mức độ hiểu của các ứng viên về FDCPA và cách họ hành động về mặt đạo đức. Nó cũng có thể đánh giá sự kiên trì và xu hướng đàm phán hoặc tư duy vượt trội của họ.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Tôi làm mọi cách hợp pháp để cho khách hàng biết khi nào họ nợ tiền. Những gì tôi làm là tuân theo chính sách của công ty. Nói chung, các doanh nghiệp thường gửi hóa đơn một hoặc hai lần với thời hạn. Bước tiếp theo là một cuộc gọi điện thoại. Sau đó, có thể có một lá thư khác nêu rõ hành động mà công ty sẽ thực hiện. Nếu tôi nghi ngờ khách hàng không còn ở địa chỉ đó nữa, tôi cố gắng xác minh điều đó thông qua hồ sơ công khai và trực tuyến."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I do everything I legally can to let a customer know when he or she owes money. What I do is follow company policy. In general terms, businesses typically send a bill once or twice with deadlines. The next step is a phone call. Then there might be another letter stating the action the company is going to take. If I suspect the customer simply isn't at the address anymore, I try to verify that through public and online records."
4. Đạo luật Thực hành Thu hồi Nợ Công bằng (FBCP) là gì? (What is the Fair Debt Collection Practices Act?)
Đây là câu hỏi thuộc dạng kiểm tra kiến thức trong bộ câu hỏi phỏng vấn tài chính ngân hàng. Để trả lời câu hỏi này bạn cần nắm được những kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ trong công việc. Hơn hết cần có sự tìm hiểu trước về các mô hình quản lý rủi ro tín dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"FDCPA là luật bảo vệ khách hàng khỏi hành vi mờ ám và phi đạo đức. Tôi đã thành công trong việc thu hồi các khoản thanh toán và tuân thủ đầy đủ bộ luật trên. Tôi luôn đối xử công bằng và tôn trọng với khách hàng và kết quả thường tốt cho công ty."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"The FDCPA is a law that protects customers from shady and unethical behavior. I've been successful at recovering payments while cooperating fully with it. I always treat customers fairly and with respect, and the outcomes are usually good for the company."
5. Tại sao bạn chọn ngân hàng của chúng tôi? (Why did you choose our bank?)
Thể hiện sự hiểu biết của ứng viên về ngân hàng đang ứng tuyển cùng các sản phẩm, chính sách của ngân hàng ấy

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Bởi vì tôi cũng là một khách hàng tại ngân hàng này, và cảm thấy sản phẩm ở đây chất lượng và đáng sử dụng. Tôi có thể đóng góp đáng kể cho ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng chuyên môn của mình trong việc xử lý các giao dịch của khách hàng, cân bằng các ngăn kéo tiền mặt, tính toán các giao dịch hàng ngày bằng máy tính và xác minh rằng chữ ký là chính xác."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Because I am a client of your bank and very happy with the products offered here. I can contribute significantly to your bank utilizing my expertise in processing customer transactions, balancing cash drawers, calculating daily transactions using computers, and verifying that signatures are correct."

Other common Interview questions and answers examples

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "