JobsManagement JobsInterview QuestionSalary

: Most common job interview questions and anwsers examples

1. Một khách hàng VIP đột nhiên chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khác có lãi suất cao hơn và rút tiền. Bạn sẽ xử lý tình huống này thế nào? (A VIP customer suddenly withdraws money and transfers to another bank with a higher interest rate. What will you do to retain this customer?)
Trong bộ câu hỏi vấn tài chính ngân hàng, đây là câu hỏi khó, đặc biệt với những ai chưa có kinh nghiệm. Câu trả lời phụ thuộc vào cách xử lý, sự khéo léo và kinh nghiệm của ứng viên.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Em sẽ mời khách hàng này vào phòng VIP để trao đổi. Sau đó đánh vào những khó khăn, bất lợi khi họ rút tiền và chuyển sang nơi khác. Ví dụ như thủ tục rườm rà, mất thời gian. Hay số tiền chênh lệch giữa 2 ngân hàng chẳng là mấy, đồng thời đưa ra số tiền cụ thể. Giải thích cho khách hàng hiểu, chuyển sang ngân hàng khác có thể họ không còn là VIP. Do đó, họ có thể mất đi nhiều phúc lợi, không được tặng quà, tham gia chương trình chăm sóc định kỳ… Trường hợp, VIP khăng khăng rút thì em vẫn sẽ gọi điện, gửi email thăm hỏi và giới thiệu tiện ích của ngân hàng mình để câu khách trở lại."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"I will invite this customer into the VIP room for discussion. Then target on the disadvantages, unconveniences caused them to withdraw money and move to another place. For example, cumbersome procedures, time consuming. Or the difference between the two banks is not very much, and given the specific amount. Explain to customers that transferring to another bank may not be VIP. Therefore, they may lose many benefits, not receive gifts, participate in periodic care programs ... In case, VIP insists on withdrawing, I will still call, send emails to visit and introduce utilities of Bank yourself to hook the guest back."
2. Đề xuất một kế hoạch đầu tư cho một cấp quản lý cao cấp (Recommend an investment plan for a senior management level)
Đây là cơ hội của bạn để chia sẻ tư duy của mình. Người phỏng vấn sẽ quan tâm nhiều hơn đến cách bạn đưa ra các khuyến nghị cụ thể hơn là về công cụ và phân tích

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Đầu tiên, tôi sẽ tìm cách hiểu rõ mục tiêu cuối cùng là gì cho khoản đầu tư. Họ muốn hoặc cần ROI nhanh chóng? Đó có phải là một khoản đầu tư bao gồm mua lại? Thứ hai, tôi sẽ thu thập báo cáo tài chính (bảng cân đối, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ) và nếu chúng chưa tồn tại, tôi sẽ làm việc với các bên liên quan chính (nhóm kinh doanh và các đối tác tài chính khác) để tạo ra chúng sao cho chúng được áp dụng cho dự án. Thứ ba, tôi sẽ nói chuyện với các đối tác kinh doanh để hiểu những gì cần phải được thực hiện."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"First, I would seek to clearly understand what the end goals are for the investment. Do they want or need a quick ROI? Is it an investment that includes an acquisition? Second, I would collect the financial statements (balance sheet, income statements, and cash flow statements), and if they don’t exist yet, I would work with the key stakeholders (business groups and other finance partners) to create them such that they are applicable to the project. Third, I would talk with the business partners to understand what caveats might need to be made."
3. Điểm mạnh và điểm yếu tài chính của bạn là gì? (What are your financial strengths and weaknesses?)
Giải quyết các điểm mạnh và điểm yếu là một thách thức mà bạn sẽ phải đối mặt trong gần như bất kỳ loại phỏng vấn nào. Đối với vị trí tài chính, bạn nên đưa ra phản hồi của mình cụ thể đối với các kỹ năng và thách thức mà bạn gặp phải trong nghề này.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Sức mạnh tài chính của tôi là ngân sách. Tôi thích khám phá các phương pháp lập ngân sách khác nhau và đánh giá làm thế nào loại ngân sách phù hợp có thể dẫn đến dự báo chính xác hơn. Điểm yếu của tôi có lẽ là sự nhất quán. Tôi thích áp dụng các cách tiếp cận mới cho các nhiệm vụ thông thường và đôi khi phải tạo các báo cáo dư thừa để tôi có thể gửi các báo cáo theo định dạng quen thuộc hơn cho các nhà quản lý mỗi tháng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My financial strength is budgeting. I enjoy exploring different budgeting methods and evaluating how the right type of budgeting can result in more accurate forecasting. My weakness is probably consistency. I like to take fresh approaches to routine tasks and sometimes have to create redundant reports so I can deliver statements in a format that's more familiar to managers each month."
4. Cần làm gì để một khách hàng tiềm năng tin tưởng lựa chọn bạn làm chuyên viên tư vấn tài chính? (What should be done to make a potential customer trust you to be a financial advisor?)
Thể hiện sự đáng tin của ứng viên với khách hàng trong việc đảm bảo các thông tin cá nhân và thông tin tài chính

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Là một chuyên viên tư vấn tài chính ở công ty cũ, tôi đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng và có được sự tin tưởng của họ. Tôi luôn được đánh giá cao sự trung thành và tận tâm của mình với những cá nhân đó và hy vọng sẽ tiếp tục thể hiện được sự năng động tương tự trong môi trường mới".

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"As a financial advisor at the old company, I have built a network of clients and gained their trust. I am always appreciated by my loyalty and dedication. with those individuals and hopefully will continue to show similar dynamics in the new environment.
5. Bạn có thể giải thích thuật ngữ về ROE và cách các nhà đầu tư sử dụng nó để phân tích một cổ phiếu không? (Can you explain the term “ROE” and how it is used by investors to analyze a stock?)
Đây là cơ hội của bạn để chia sẻ tư duy của mình. Người phỏng vấn sẽ quan tâm nhiều hơn đến cách bạn đưa ra các khuyến nghị cụ thể hơn là về công cụ và phân tích

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Thuật ngữ ROE là viết tắt của Return On Equity, nó là thước đo khả năng sinh lời của một công ty và cho biết một công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi cổ phần vốn chủ sở hữu của các cổ đông. ROE được tính bằng cách chia thu nhập ròng mà một công ty tạo ra cho số lượng cổ phiếu riêng lẻ đang lưu hành và được sở hữu bởi các nhà đầu tư trong công ty ”.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
“The term ROE stands for Return On Equity, it is a measure of the profitability of a company and indicates how much profit a company generates for each share of the shareholders' equity. ROE is calculated by dividing the net income a company generates by the number of individual shares outstanding and owned by investors in the company.”

Other common Interview questions and answers examples

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "