ISO Staff

$500 - $1000 237 lượt xem - Hết hạn trong 15 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: 13,400,000 VND, Allowance 5,000,000 VND -Mức lương: 13,4 Triệu/và các khoản khác 5 Triệu VND
Holiday is according to national regulation- Nghĩ lễ theo quy định của nhà nước.
Social insurance- Chính sách bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Mô Tả Công Việc

Công Ty TNHH La Party CORPORATION Vietnam
Thửa đất số 262,tờ bản đồ số 7, ấp Long Thành, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

- Assist in preparing and carrying out ISO documentation.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirement
- College degrees
- Can speak Chinese, but does not need to be fluent
- Knowledge of ISO.
- Hard working, able to work under pressure, self-motivated, responsive, detail minded.
- A good team player, strong interpersonal skills, ability to build strong relationships with the team.
- Well organized individual, able to manage multiple tasks, able to meet deadlines, good time management
- Knowledgeable in Microsoft Office programs.

Salary and Benefit
- Holiday is according to national regulation.
- Social insurance.
- Salary: 13,400,000 VND bonus and others 5,000,000

Địa Điểm Làm Việc

Bình Dương, Việt Nam

Address: Thửa đất số 262,tờ bản đồ số 7, ấp Long Thành, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Thửa đất số 262,tờ bản đồ số 7, ấp Long Thành, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)