IT Business Analyst

Negotiable 224 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

13th month salary
12 annual leaves
Free buffet lunch

Job Description

Chuyên Viên Phân Tích Dự Án Phần Mềm sẽ thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
- Thực hiện phát triển kế hoạch thu thập yêu cầu và quản lý yêu cầu dự án
- Thực hiện thu thập yêu cầu nghiệp vụ với quản lý các bộ phận, người dùng cuối. Đảm bảo thông tin thu thập chính xác.
- Thực hiện phân tích nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ đầy đủ và được quản lý các bộ phận xác nhận.
- Thực hiện đặc tả, mô hình hoá yêu cầu nghiệp vụ người dùng một cách trực quan, dễ quản lý và triển khai.
- Thực hiện quản lý yêu cầu xuyên suốt vòng đời dự án
- Làm việc trực tiếp với đối tác và đội kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ được hiểu đúng và triển khai đúng.
- Thực hiện những công việc khác theo ý kiến chỉ đạo của quản lý trong phạm vi công việc
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Hệ thống thông tin quản lý
- Giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Có khả năng giao tiếp tốt, dễ hoà đồng
- Đã có kinh nghiệm 2 năm công việc BA ở các dự án CNTT
- Có tư duy giải quyết vấn đề, thích thú với các vấn đề hệ thống quản lý; Có khả năng tổ chức công việc khoa học

Job Locations

KNE – No. 07, Street 23, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

Who We Are

The Canadian International School System (CISS) is an educational system provides international standard curriculum that enables students to learn and develop to be passionate, enthusiastic, creative, and proactive in their life.

CISS offers students International Baccalaureate® (IB) Diploma Program (DP) accredited by IBO, Ontario Secondary School Diploma (OSSD) and Character Education in Action accredited by Toronto District School Board (TDSB), and Vietnamese National Curriculum. Our CISS member schools:

Canadian International School (CIS) www.cis.edu.vn
Bilingual Canadian International School (BCIS) www.bcis.edu.vn
Bilingual Albert Einstein International School (AES) www.aesvietnam.edu.vn
Canada-Vietnam Kindergarten (CVK) www.cvk.edu.vn

Read more Show less

Company Location

KNE – No. 07, Street 23, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

Company Size

100-499
staffs

Contact Person

HR Department

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận