IT Engineer

Địa Điểm Làm Việc: Bắc Ninh
Thương lượng 426 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Chances to develop your career and Attractive remuneration package
Transportation arrangement around Hanoi, Hai Phong, Hung Yen, Hai Duong
Working from Monday to Friday

Mô Tả Công Việc

1. Develop hardware, software and troubleshoot hardware, software
Phát triển phần cứng, phần mềm và khắc phục sự cố phần cứng, phần mềm
2. Support end-user about hardware, software
Hỗ trợ người dùng về phần cứng, phần mềm
3. Setup IT equipment for all employees
Setup thiết bị IT cho toàn thể nhân viên
4. Responsible for supporting users with IT related issues in the company
Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến CNTT trong công ty
5. Support departments in the company to apply technology to achieve work goals.
Hỗ trợ các bộ phận trong công ty ứng dụng công nghệ để đạt mục tiêu công việc.
6 Perform other related tasks as assigned by superiors, participate in joint activities of the IT team and the company.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên, tham gia các hoạt động chung của đội ngũ IT và công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor/College in Computer Engineering/Information Technology.
Cử nhân/Cao đẳng Kỹ thuật máy tính/Công nghệ thông tin.
- Understanding of security solutions, information security
Hiểu biết về các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin
- At least 1 year develop software with VB.net, SQL Server
Ít nhất 1 năm phát triển phần mềm với VB.net, SQL Server
- Ability to work under pressure, eager to learn new skills.
Có khả năng làm việc dưới áp lực, ham học hỏi các kỹ năng mới.
- Good problem solving, team working, and communication skills
Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp tốt
- Knowledge of computer networks, network equipment and office equipment.
Có kiến thức về mạng máy tính, thiết bị mạng và thiết bị văn phòng.
- Knowledge of Microsoft operating systems and applications.
Có kiến thức về hệ điều hành và các ứng dụng của Microsoft.
- Knowledge of PC and laptop hardware.
Có kiến thức về phần cứng PC, laptop.
- Can install operating system and Microsoft applications
Có thể cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng của Microsoft

Địa Điểm Làm Việc

No. 11, Street 8, VSIP Bac Ninh, Phu Chan, Tu Son, Bac Ninh
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Unigen Corporation, found in 1991, is a leader in the design and manufacture of OEM memory, DC-DC power converter, wired and wireless communication, and flash solutions. Unigen supplies silicon, modules, and services to leading clients in the PC, server, networking, telecommunications, imaging, medical, defense, and mobile computing industries. Unigen is headquartered in California, US, and based 4 subsidiary companies on Taiwan, Vietnam, Malaysia and China. Unigen Vietnam Hanoi was established in 2012 and located in Bac Ninh province. We are expending our business and welcoming skill candidates to join us

Xem toàn bộ thông tin công ty
No. 11, Street 8, VSIP Bac Ninh, Phu Chan, Tu Son, Bac Ninh
Unigen Vietnam Hanoi Co.Ltd
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)