IT Engineer Can Get Commission Urgent job

IT Engineer Can Get CommissionUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 203 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Gross salary: 15,000,000 ~ 20,000,000 VND (Negotiable based on skills and experience)
Commission: 10% project done by sales and engineer(It will be paid after invoice be issued to custom
Be participated in social, health insurance…according to state regulations

Mô Tả Công Việc

◆JOB DESCRIPTION
- Monitoring network engineering performance and ensure system availability and reliability
- Configuring and installing various network devices and services (e.g., routers, switches, firewalls, load balancers, VPN, QoS)
- Performing network maintenance and system upgrades including service packs, patches, hot fixes and security configurations
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

◆Details of salary
- Gross salary: 15,000,000 ~ 20,000,000 VND (Negotiable based on skills and experience)
- Commission: 10% project done by engineer if they get deal by themselves
(It will be paid after invoice be issued to customer)
- Be participated in social, health insurance…according to state regulations

◆Conditions
- Communicating by English (because customers may be foreigners)
- Working time: 8 a.m ~ 5 p.m (Mon ~ Fri)
- Require CV in English
- Male or Female whichever

* Welfare:
- Working time: 8:00 ~ 17:00 (Monday ~ Friday).
- Company is located De La Thanh, Hanoi city.
- Japanese and Vietnamese staffs are young, friendly and cooperative.
- Probation period will be two months.

Địa Điểm Làm Việc

19th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi

★ Company culture:
Japanese company environment encourages creative ideas, open-minded communication, knowledge sharing with multi-dimensional thinking, planned and thoughtful work,... - An environment to develop your skills and career.
★ Văn hóa công ty:
Môi trường công ty Nhật khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, trao đổi cởi mở, chia sẻ kiến thức với tư duy đa chiều, làm việc có kế hoạch và chu toàn,... - 1 môi trường có thể trau dồi các phẩm chất để bước lên các nấc thang sự nghiệp mới.

Xem toàn bộ thông tin công ty
19th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Viet Nam
25-99 nhân viên
Ms Hoa
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)