IT Helpdesk/mesUrgent job

Thương lượng 621 lượt xem - Hết hạn trong 3 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual salary review, twice bonus per year
Company bus pick-up from Ha Noi, Hai Duong, Hung Yen to factory in Yen My (Hung Yen)

Mô Tả Công Việc

1. IT production operating system (ERP and MES) maintenance, troubleshooting and upgrade
2. Support/troubleshoot for end-user about using IT software/hardware/system
3. Make IT document (SOP, Form, Policy, training,...)
4. Manage computers, IT common/shared assets and license
5. Other tasks from manager
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Bachelor's degree of Information Technology major. Fresher is welcome
2. English: Communication is a must
3. Experience about Windows, Office365, Printer/Fax, Telephone, Network and computer hardware is preferred
4. Good teamwork abilities, working independently and can work under high pressure.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Hải Dương, Việt Nam
Lot C6 & C7 THĂNG LONG IP2, LIÊU XÁ, YÊN MỸ, HƯNG YÊN

We are NIKKISO VIETNAM, INC, a 100% Japanese Invested Manufacturing Company. Our Factory is located in Thang Long Industrial Park II, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province. Our products are airplane components manufactured with specialized technology.
To prepare for manufacturing operation of the Factory, we would like to recruit personnel for the position below

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot C6 & C7 THANG LONG IP2, LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN
500-999 nhân viên
Ms. Lien
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)