IT Officer - TH School Chùa Bộc

IT Officer - TH School Chùa Bộc

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 608 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary bonus
Premium health insurance
Interesting package & commissions

Mô Tả Công Việc

The overarching responsibility for the IT Technician is to support the IT Manager in installing, maintaining and upgrading the computer hardware, software and networks of TH School contributing to the effective and smooth operations of the school thus supporting the school in achieving its mission and vision/ Trách nhiệm tổng thể của Nhân viên CNTT là hỗ trợ trưởng phòng CNTT trong việc cài đặt, bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm của trường TH School, góp phần bảo đảm hoạt động trơn tru và hiệu quả của trường, hỗ trợ trường đạt được mục tiêu và tầm nhìn.

• Carry out daily/weekly/monthly checks for important devices to address and resolve issues in advance(e.g.Vmware servers, PABX, Wifi, classroom computers, network devices, CCTV …)/ Thực hiện kiểm tra hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng đối với các thiết bị quan trọng để xử lý và giải quyết trước các sự cố (ví dụ: máy chủ Vmware, PABX, Wifi, máy tính lớp học, thiết bị mạng, camera quan sát…)
• Maintain full functionality of equipment in classrooms (computers, projector, tablets, Apple Device, speakers, UPS, cables, etc.) to ensure/ Duy trì đầy đủ chức năng của thiết bị trong lớp học (máy tính, máy chiếu, máy tính bảng, Thiết bị Apple, loa, UPS, dây cáp, v.v.) để đảm bảo
• Installing new software and upgrading existing applications/ Cài đặt phần mềm mới và nâng cấp các ứng dụng hiện có
• To provide technical support to telephone and email requests from users for all PC hardware, software and associated peripherals/ Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các yêu cầu qua điện thoại và email từ người dùng đối với tất cả phần cứng, phần mềm PC và các thiết bị ngoại vi liên quan
• Manage and create school email accounts for staff, teachers and students/ Quản lý và tạo tài khoản email trường cho cán bộ, giáo viên và học sinh
• Support teacher, student and parents access to Engage SIS/ Hỗ trợ giáo viên, học sinh và phụ huynh truy cập Engage SIS
• Manage IT assets & maintain IT equipment and repair it when possible/ Quản lý tài sản CNTT & bảo trì và sửa chữa thiết bị CNTT khi có thể
• Supporting school activities and events/ Hỗ trợ các hoạt động và sự kiện của trường
• Join in IT projects assigned by IT Sup/Manager or in charge for IT tasks/other duties assigned by IT Sup/Manager/ Tham gia các dự án CNTT do IT Sup/Manager phân công hoặc phụ trách các công việc IT/các nhiệm vụ khác do IT Sup/Manager giao
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Vietnamese
• At least Bachelor Degree in IT-related field/ Bằng cử nhân về ngành liên quan tới CNTT
• English communication/ Tiếng Anh giao tiếp
• At least 1 year of working experience in IT system / Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống CNTT
• Experience with Apple hardware and software/ Có kinh nghiệm với phần cứng và phần mềm của Apple
• Experience with Google applications and Google Workspace Admin/ Có kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng của Google và Quản trị viên Google Workspace

Địa Điểm Làm Việc

Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

TH School is a brand new education model that is located on 20,000 m2 of land in the center of Hanoi. TH School provides an International education system that is successful in over 1800 schools in 100 nations around the world. TH School offers education from Kindergarten to High School and follows international curricula such as IPC, IMYC, IGCSE and AS / A Level (Undergraduate Pathway). Moreover, students have the opportunity to learn the Vietnamese program (History, Geography, Civic Education) and Vietnamese using the most modern methods

Trường TH School là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới tọa lạc trên mảnh đất gần 20,000 m2 giữa trung tâm Hà Nội với hệ thống chương trình giảng dạy chuẩn nguyên bản quốc tế - đã thành công trên 1800 trường với gần 100 quốc gia trên thế giới. TH School xác định lộ trình giáo dục bắt đầu từ Mầm non đến hết PTTH, sử dụng các giáo trình quốc tế như IPC, IMYC, IGCSE và AS/A level (dự bị đại học), học sinh được học thêm chương trình Việt Nam học ( Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và Tiếng Việt được thu gọn một cách khoa học nhất.

Xem toàn bộ thông tin công ty
04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội
100-499 nhân viên
Bộ phận Tuyển dụng
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)