IT Security

Login to view salary 285 views - Expires in 17 hours

What We Can Offer

Annual performance incentive and 13th Salary
Premium Healthcare Program
15 days full paid leave

Job Description

TIÊU CHÍ/ CRITERIA:
1. Tiêu chí đánh giá quan trọng nhất: có kinh nghiệm MaAfee, Cocosys, v.v..
Most important experience as evaluation criteria: MaAfee, Cocosys, etc ..

2. Vận hành và quản lý để sử dụng ổn định và hiệu quả các thiết bị và giải pháp bảo mật.
Operate and manage for stable and efficient use of security equipment and solutions

* NỘI DUNG CÔNG VIỆC/ DESCRIPTION

- Lập kế hoạch vận hành và thiết lập Chính sách bảo mật.
Set up operational plan and establish security policy.

- Quản lý vận hành và thiết lập kế hoạch Quản lý nội bộ.
Manage operation and establish an internal management plan

- Phát hiện hành vi bất thường thông qua phân tích Nhật ký Bảo mật
Detect unusual behavior through Security Log analysis

- Thực hiện vận hành và phân tích các Thiết bị bảo mật / Solution Log.
Implement operation and analyse security devices / Solution Log.

* CHI TIẾT/ DETAIL
- Thiết lập các chính sách và hướng dẫn liên quan đến Hoạt động Bảo mật.
Establish policies and instructions related to Security Operations.

- Vận hành các Thiết bị An ninh và Giải pháp Bảo mật.
Manage operation of Security Equipment and Security Solutions.

- Phân tích và có biện pháp đối phó với các vấn đề bất thường phát sinh nội bộ.
Analyse and countermeasure for arised internal abnormalities and problems.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Kinh nghiệm vận hành thiết bị bảo mật mạng (FW, IPS) (Fotinet, ưu tiên vận hành Tipping Point).
Have experience in operating equipment for Network Security (FW, IPS) (Fotinet, operational priorities Tipping Point).

- Kinh nghiệm vận hành giải pháp bảo mật -Endpoint (Vaccine, Media Control) (ưu tiên trải nghiệm vận hành của Mcafee, Cososys).
Have experience in operating security solutions -Endpoint (Vaccine, Media Control) (prioritize operating experience of Mcafee, Cososys).

- Kinh nghiệm trong việc hiểu các mối đe dọa an ninh nội bộ / bên ngoài, và thiết lập các biện pháp đối phó.
Have experience in understanding internal / external security threats, and establishing countermeasures.

- Kinh nghiệm trong việc phân tích thiết bị bảo mật, nhật ký sự kiện, giải pháp bảo mật và phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Have experience in analyzing security devices, event logs, security solutions and detection of abnormalities.

- Ngôn ngữ: nói và viết tiếng Anh
Language: English
Read full Job Requirements

Job Locations

Tầng 13 và Tầng 14, tòa nhà Viettel Tower B, 285 Cách Mạng Tháng 8, P12, Q10, TPHCM

NCVVS (NCSOFT Vietnam Visual Studio) is a division of NCSOFT, the world’s premier publisher and developer of massively multiplayer online games.

Established in 1997 in Seoul, South Korea, NCSOFT quickly became the leader in online games with the successful launch of its flagship product Lineage.
Today, NCSOFT is well positioned for continued success in the Asian, North American and European markets by expanding its influence reach throughout the world
with excellent products and franchises.

NCSOFT stands out in the gaming industry by sticking to the company's mission of focusing on happiness and fun for everyone.
Due to the successful history of creating a diverse catalog of MMO games, NCSOFT has been able to leave an indelible mark in the gaming industry.

Read full company information
Viettel Complex Building, 13th and 14th Floor, 285 Cách Mạng Tháng Tám Street, Disctrict 10 Ho Chi Minh City, Vietnam 70000
Đoan Trang
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam