Junior PHP Developer

Junior PHP Developer

Đăng nhập để xem mức lương 227 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th payment
Full benefits for employees according to Vietnam Labor Law (Insurances, Annual trip, Team Building)
12 holidays and 3 summer holidays one year

Mô Tả Công Việc

- Chúng tôi đang cần tìm những người yêu lập trình. Luôn tìm tòi sáng tạo và làm ra những sản phẩm tốt nhất cho người sử dụng.

- Công việc của bạn :
+ Phân tích yêu cầu hệ thống và thiết kế hệ thống và thông số kĩ thuật
+ Đọc hiểu và làm theo thiết kế
+ Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc với nhóm tốt
+ Tích cực làm việc với QA để đảm bảo phát hảnh các phiên bản kịp thời
+ Viết tài liệu hỗ trợ kĩ thuật
+ Hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm và hỗ trợ giải quyết các vấn đề kĩ thuật
+ Giao tiếp với khách hàng nước ngoài để đề xuất giải pháp kĩ thuật

- Công việc mở rộng :
+ Đào tạo trở thành full-stack developer. Có thể lập trình bằng Xamarin Forms, Ruby on Rails

- We are looking for new member who is passionate with programming, creative in solving problems, and desire to create the best products for end users.

- Your job’s responsibility :
+ Analyze system requirements and design specifications and system
+ Produce a complete and well thought out design
+ Independently or together with other team members develop and test web applications
+ Actively work with QA to insure timely releases
+ Write technical supporting documentation
+ Guide team members and support to solve technical issues
+ Communicate with oversea customers to propose technical solution.

- Job Extend :
+ Training to become full-stack developer. Available to develop by Ruby on Rails.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Kinh nghiệm
1. KỸ NĂNG:
- Nắm vững kiến thức về OOP và MVC.
- Có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ PHP.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ HTML, Javascript và CSS
- Có kinh nghiệm làm việc với máy chủ (CentOS).

2. NGOẠI NGỮ
Đọc tốt tiếng Anh.

3. CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Có kiến thức về khả năng tương thích giữa các trình duyệt.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng cộng tác với các đồng nghiệp khác.

4. ƯU TIÊN (KHÔNG BẮT BUỘC):
- Có kinh nghiệm làm việc với các PHP framework như Magento 2, WordPress
- Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Ruby và Ruby on Rails, Xamarin Forms
- Có đam mê tìm tòi thử nghiệm công nghệ mới

* Các kỹ năng mềm
- Có tham vọng cao đối với công việc
- Có tính kỷ luật
- Có trách nhiệm cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt

* Experiences :
1. Skills:
- Have knowledge about OOP and MVC.
- Have experience in working with programming languages : PHP
- Have experience in working with database (e.g., MySQL)
- Have experience with HTML, Javascript and CSS.
- Have experience with CentOS

2. Foreign Languages
Read English well. Know Japanese is good point.

3. Others skills:
- Have knowledge about compatibility between browsers.
- Have good communication skill and collaborate well with other colleagues.

4. Bonus (Not required):
- Have experience with PHP Framework such as Magento 2, WordPress, etc.
- Have experience with Ruby and Ruby on Rails;
- Have passionate to explore new technology.

* Soft skills:
- Have ambition in your career path. Eager to grow.
- Be disciplined
- High responsibility
- Good communication skill
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

ORO VIETNAM COMPANY Ltd will establish in late January 2013, which is 100% investment of ORO JAPAN COMPANY Ltd(http://www.oro.co.jp/) developing original software and providing multi website services.
We're very growing now. It has been awarded Japan Technology Fast50 by Delloite in third times consecutively (2010, 2011, 2012).

Software development: Developing and selling original software ”ZAC Enterprise”. ZAC Enterprise is ERP* software to solve hard management problems utilizing the latest technologies like Cloud and SaaS system.
*Enterprise Resource Planning

Website services: Creating, producting and designing websites, and providing it for multi devices (PC/smartphone/feature phone).


In ORO VIETNAM COMPANY Ltd, there is a mainly plan to customize ”ZAC Enterprise” more available and high quality for global standard. (ex.Internationalization, Multilingualization, Accommodation for smartphone)
You can get professional IT skills and knowledges, and also have a valuable experiences in a very fast growing environment than other offshore companies .

Our business starts on March 1, 2013.
Let's work together !!

■Our Policy&Goal
 ・Being a world-class company
 ・Making happiness for the ”all” people related to our company

Xem toàn bộ thông tin công ty
Fl12, Golden Tower, 6 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, Dist 1,Ho chi Minh City
10-24 nhân viên