Junior PHP Developer - Up to $1000

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 86 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: Up to $1000, based on skills and experience
Annual teambuilding and many other team activities.
Snacks & Beverage, Monthly Happy Lunch, Daily Afternoon Tea break

Mô Tả Công Việc

As a Junior PHP Developer (no experience will be trained, student can apply), successful candidates will have to perform the following tasks under supervision of our Senior IT Staff:

- Assist in the analysis of problems as defined by the business consultants and design suitable solutions
- Performing tasks related to implementing, documenting and deploying software components
- Assist in software testing activities and cooperate closely with QC-staff in finding and fixing software errors.

Với vị trí Lập trình viên PHP (không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, sinh viên có thể đăng ký), các ứng viên thành công sẽ phải thực hiện những công việc sau dưới sự giám sát của quản lý IT cấp cao:

- Hỗ trợ phân tích các vấn đề theo yêu cầu của các nhà tư vấn kinh doanh và thiết kế các giải pháp phù hợp
- Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai, lập tài liệu và triển khai các thành phần phần mềm
- Hỗ trợ các hoạt động kiểm thử phần mềm và hợp tác chặt chẽ với nhân viên QC trong việc tìm và sửa lỗi phần mềm
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements:

- Good knowledge with at least one of the following programming languages: PHP, Java, Python, C#, Ruby on Rails or equivalent.
- Good knowledge with data base e.g. MySQL, Postgres.
- Knowledge in Web Application technologies like HTML, CSS, JavaScript
- Basic English skills in reading and writing
- Working both independently and as a good team member
- Analytical and problem-solving skills, creative, self -motivated, result –oriented
- Willingness to learn new technologies both by training and self-learning

Advantages:

- Knowledge in at least one of the following frameworks is a plus: Cake PHP, Python, AngularJs
- Experience in Web Application technologies like HTML, CSS, JavaScript
- Skills in using Linux-based operating systems like Debian, Ubuntu or Fedora, usage and scripting of Linux-command line (Bash or similar)
- Knowledge in Scrum, SVN/Git
- Knowledge in RabbitMQ/Kafka or other message brokers/middleware

Benefits:

- Working in a professional and dynamic environment
- Attractive salary evaluated on skills and experience
- Great opportunity for career development, option to achieve senior position within our team
- Have opportunities to work with foreigner customers and experts
- Training and state-of-the art technology update
- Vacation days, social assurance and medical assurance according to the Labor Law
- Annual leave and holidays by law
- Monthly happy lunch and daily afternoon tea with the company
- Annual team building company trip

Location: Hanoi

Yêu cầu:

- Có kiến thức tốt với ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình sau: PHP, Java, Python, C #, Ruby on Rails hoặc tương đương
- Kiến thức tốt với cơ sở dữ liệu v.d. MySQL, Postgres
- Có kiến thức về các công nghệ Ứng dụng Web như HTML, CSS, JavaScript
- Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh ở mức cơ bản
- Làm việc độc lập và có kỹ năng teamwork tốt
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng động, chú trọng kết quả...
- Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới qua đào tạo và tự học

Ưu tiên:

- Có kiến thức về ít nhất một trong các frameworks sau là một điểm cộng: Cake PHP, Python, AngularJs
- Có kinh nghiệm trong các công nghệ Ứng dụng Web như HTML, CSS, JavaScript
- Có kỹ năng sử dụng các hệ điều hành dựa trên Linux như Debian, Ubuntu hoặc Fedora, cách sử dụng và viết dòng lệnh Linux (Bash hoặc tương tự)
- Có kiến thức về Scrum, SVN / Git
- Có kiến thức về RabbitMQ / Kafka hoặc Message MQ khác

Chế độ đãi ngộ:

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và năng động
- Mức lương hấp dẫn được đánh giá dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí cấp cao trong nhóm
- Có cơ hội được làm việc với khách hàng và các chuyên gia nước ngoài
- Có cơ hội được đào tạo và cập nhật các công nghệ hiện đại
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết và đóng bảo hiểm theo luật Lao Động.
- Mỗi năm được tham gia nghỉ mát và các hoạt động tập thể
- Hàng ngày có bữa trà chiều, hàng tháng có bữa trưa văn phòng

Địa Điểm Làm Việc

Tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

About Spectos

With over a decade of technology-driven market research experience and a leading presence across the globe, Spectos delivers customers with the eye-opening data they need to sustainably improve customer satisfaction and build customer loyalty.

With built-in internal communication tools, rich & responsive data representations, insightful cross-location comparisons, role-based data access, automated notification systems, and modern social media filters, Spectos provides its users with a centralized platform for valuable omni-channel customer data, empowering them to win and retain more customers than ever before – and make them even happier in the process! The platform is enhanced by dedicated project management teams, panel services & multi-language support to build and maintain large scale projects for multinational organizations.

See more at www.spectos.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng 1, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
25-99 nhân viên
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.